เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026666' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 43 รายการ
Micro SD Card 8GB - 16GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079500' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card BLACKBERRY
(48MB/s,)
Life time
70 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080498' and sp.pic_type='s'
16GB Micro SD Card BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155688' and sp.pic_type='s'
16GB Micro SD Card EXCERIA KIOXIA
(100MB/s,)
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท

Micro SD Card 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154240' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card HIKSEMI Neo C1
(92MB/s,)
Life time
90 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154244' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card HIKSEMI Neo D1
(92MB/s,)
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129039' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126948' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON Endurance SDCE
(95MB/s,)
Life time
320 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132675' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133313' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109639' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAF-032G-GN6MN
(100MB/s,)
Life time
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126637' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCG-032G-GN6MA
(100MB/s,)
Life time
295 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131399' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK High Endurance SDSQQNR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131402' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 3 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 15 บาท

Micro SD Card 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154241' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card HIKSEMI Neo C1
(92MB/s,)
ประกัน 7 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129040' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132557' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146611' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAB-064G-GN6MN
(140MB/s,)
ประกัน 10 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144985' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAH-064G-GN6MN
(170MB/s.)
Life time
225 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144991' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme Gaming SDSQXAH-064G-GN6GN
(170MB/s.)
Life time
225 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147545' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCU-064G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131400' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK High Endurance SDSQQNR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131403' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141422' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SAMSUNG EVO Plus MC64KA
(130MB/s.)
ประกัน 10 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท

Micro SD Card 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154246' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card HIKSEMI Neo D1
(92MB/s,)
Life time
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129041' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131181' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Go Plus SDCG3
(170MB/s.)
Life time
460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132676' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146612' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAB-128G-GN6MN
(140MB/s,)
ประกัน 10 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144986' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAA-128G-GN6MN
(190MB/s.)
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144992' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Extreme Gaming SDSQXAA-128G-GN6GN
(190MB/s.)
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144999' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCD-128G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131401' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK High Endurance SDSQQNR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131404' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 10 ปี
819 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 31 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147268' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Nintendo Cobrande SDSQXAO-128G-GN3ZY
(100MB/s,)
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140664' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC128KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 15 บาท

Micro SD Card 256GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129042' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s.)
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147468' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAC-256G-GN6MN
(150MB/s,)
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144994' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Extreme Pro SDSQXCD-256G-GN6MA
(200MB/s.)
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141141' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC256KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 40 บาท

Micro SD Card 512GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129204' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148659' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUAC-512G-GN6MN
(150MB/s,)
ประกัน 10 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144989' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAV-512G-GN6MN
(190MB/s.)
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142562' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC512KA
(U3 130MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 140 บาท