เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025554' GROUP BY pri.code order by pri.Url Micro SD Card
พบสินค้า 41 รายการ
MICRO SD CARD 8GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072307' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card Class 4 BLACKBERRY
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079500' and sp.pic_type='s'
8GB Micro SD Card BLACKBERRY
(48MB/s,)
Life time
85 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 16GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080498' and sp.pic_type='s'
16GB Micro SD Card BLACKBERRY
(80MB/s,)
Life time
90 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 5 บาท

MICRO SD CARD 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141830' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card PNY Elite P-SDU32GU185GW-GE
(100MB/s,)
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141842' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card HP HFUD032-1U1BA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132675' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-032G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133313' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUA4-032G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109639' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXAF-032G-GN6MN
(100MB/s,)
Life time
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131399' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Highe Endurance SDSQQNR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131402' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-032G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 3 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129039' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126948' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card KINGSTON Endurance SDCE
(95MB/s,)
Life time
309 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109719' and sp.pic_type='s'
32GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus
(95MB/s,)
ประกัน 10 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท

MICRO SD CARD 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141834' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card PNY Elite-X P-SDU64GU3100EX-GE
(U3 100MB/s,)
Life time
187 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132557' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-064G-GN3MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133314' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUA4-064G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
212 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119608' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXA2-064G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
306 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131400' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Highe Endurance SDSQQNR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
326 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 14 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131403' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SANDISK Max Endurance SDSQQVR-064G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 5 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
649 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141422' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC64KA
(130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129040' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126949' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON Endurance SDCE
(95MB/s,)
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131187' and sp.pic_type='s'
64GB Micro SD Card KINGSTON MLPMR2
(285MB/s)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 70 บาท

MICRO SD CARD 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132676' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUNR-128G-GN6MN
(100MB/s,)
ประกัน 7 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133315' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUA4-128G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
382 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119609' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXA1-128G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
545 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131401' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SANDISK Highe Endurance SDSQQNR-128G-GN6IA
(100MB/s,)
ประกัน 2 ปี
662 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 28 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140664' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC128KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129041' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s,)
Life time
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131181' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Go Plus SDCG3
(170MB/s.)
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126950' and sp.pic_type='s'
128GB Micro SD Card KINGSTON Endurance SDCE
(95MB/s.)
Life time
710 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 30 บาท

MICRO SD CARD 256GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141804' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card PNY Pro Elite P-SDU256V32100PRO-GE
(U3 100MB/s,)
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133316' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SANDISK Ultra SDSQUA4-256G-GN6MN
(120MB/s,)
ประกัน 10 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129042' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s.)
Life time
845 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141141' and sp.pic_type='s'
256GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC256KA
(U3 130MB/s,)
ประกัน 10 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 40 บาท

MICRO SD CARD 512GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141837' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card HP HFUD512-MX350
(U3 100MB/s)
ประกัน 5 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142562' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SAMSUNG Evo Plus MC512KA
(U3 130MB/s.)
ประกัน 10 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129204' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Select Plus SDCS2
(100MB/s.)
Life time
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131183' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card KINGSTON Canvas Go Plus SDCG3
(170MB/s)
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138896' and sp.pic_type='s'
512GB Micro SD Card SANDISK Extreme SDSQXA1-512G-GN6MN
(160MB/s.)
Life time
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142712' and sp.pic_type='s'
1TB Micro SD Card SANDISK Ultra DSQUA4-1T00-GN6MN
(120MB/s.)
ประกัน 10 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 300 บาท