เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022806' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for Notebook
พบสินค้า 7 รายการ
HARD DISK NOTEBOOK SATA-III
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129551' and sp.pic_type='s'
500 GB HDD (NOTEBOOK) SEAGATE
(5400RPM, 16MB, SATA-3,)
-
790 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142348' and sp.pic_type='s'
500 GB HDD (NOTEBOOK) WD BLUE
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD5000LPZX)
-
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113290' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD (NOTEBOOK) TOSHIBA L200
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWL110UZSVA)
-
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,525 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102957' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD (NOTEBOOK) SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, SATA-3, ST1000LM048)
-
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111000' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD (NOTEBOOK) WD BLUE
(5400RPM, SATA-3, WD10SPZX)
-
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142062' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD (NOTEBOOK) SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, SATA-3, ST2000LM015)
-
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142063' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD (NOTEBOOK) SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, SATA-3, ST4000LM024)
-
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 250 บาท