เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023724' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for PC
พบสินค้า 22 รายการ
HARD DISK PC SATA-III (500 GB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133733' and sp.pic_type='s'
500 GB HDD SEAGATE (16MB, SATA-3, IMPORT)
-
745 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 45 บาท

HARD DISK PC SATA-III (1 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113277' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD110UZSVA)
-
920 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058234' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 64MB, SATA-3, ST1000DM010)
-
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061974' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD WD BLUE (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD10EZEX)
-
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150699' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST1000DM014)
-
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038853' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD1003FZEX)
-
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 140 บาท

HARD DISK PC SATA-III (2 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122075' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM005)
-
1,605 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146208' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWD320UZSVA)
-
1,645 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127509' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM008)
-
1,635 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136256' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD BLUE (7200RPM, 256MB,SATA-3, WD20EZBX)
-
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041667' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD2003FZEX)
-
4,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 240 บาท

HARD DISK PC SATA-III (3 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113279' and sp.pic_type='s'
3 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD130UZSVA)
-
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 120 บาท

HARD DISK PC SATA-III (4 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132580' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD240UZSVA)
-
3,020 บาท
รวม VAT แล้ว
3,120 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058286' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST4000DM004)
-
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151823' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD BLUE (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD40EZAX)
-
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113280' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA X300 (7200RPM, 128MB, SATA-3, HDWR440UZSVA)
-
4,450 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113510' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 256MB, SATA-3, WD4005FZBX)
-
6,550 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 240 บาท

HARD DISK PC SATA-III (6 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151419' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD260AZSTA)
-
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147550' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA X300 (7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWR460UZSVA)
-
5,760 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 230 บาท

HARD DISK PC SATA-III (8 TB UP)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141190' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST8000DM004)
-
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143766' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA X300 GRAY
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWR480UZSVA)
-
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130271' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD TOSHIBA X300 GRAY
(7200RPM, 256MB.)
-
9,340 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
ประหยัด 250 บาท