เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023778' GROUP BY pri.code order by pri.Url Label Printer
พบสินค้า 8 รายการ
Label Printer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132315' and sp.pic_type='s'
P-Touch BROTHER PT-D200
ประกัน 1 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130907' and sp.pic_type='s'
P-Touch BROTHER PT-P300BT
(Bluetooth)
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132317' and sp.pic_type='s'
P-Touch BROTHER PT-E110VP
ประกัน 1 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132316' and sp.pic_type='s'
P-Touch BROTHER PT-D450
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130903' and sp.pic_type='s'
P-Touch BROTHER PT-P710BT
(Bluetooth)
ประกัน 1 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138993' and sp.pic_type='s'
P-Touch BROTHER TD-4410D
ประกัน 1 ปี
7,930 บาท
รวม VAT แล้ว
8,530 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136680' and sp.pic_type='s'
Hand Held BROTHER PT-E300VP
ประกัน 1 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136681' and sp.pic_type='s'
Hand Held BROTHER PT-E550WVP
ประกัน 1 ปี
8,850 บาท
รวม VAT แล้ว
9,850 บาท
ประหยัด 1,000 บาท