เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024296' GROUP BY pri.code order by pri.Url Slip Printer
พบสินค้า 12 รายการ
Slip Printer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076812' and sp.pic_type='s'
Printer Slip BETTER BT-5890T
ประกัน 1 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156347' and sp.pic_type='s'
Printer Slip VPQ200
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123320' and sp.pic_type='s'
Printer Slip THREEBOY RQ200
ประกัน 1 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104120' and sp.pic_type='s'
Printer Slip VENUS LG-085X
ประกัน 1 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,050 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135916' and sp.pic_type='s'
Printer Slip ELEMENT RW80L
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131804' and sp.pic_type='s'
Printer Slip HPRT TP805L
ประกัน 1 ปี
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130390' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-T82X
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129841' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-T82X
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,500 บาท
ประหยัด 1,850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130562' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-T82III
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
8,690 บาท
รวม VAT แล้ว
8,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054381' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-U220A
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
9,340 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064007' and sp.pic_type='s'
Printer Slip 'EPSON' TM-U220A
(Port LAN)
ประกัน 1 ปี
12,700 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121078' and sp.pic_type='s'
Printer Slip EPSON TM-T88VI
(Port USB)
ประกัน 1 ปี
9,790 บาท
รวม VAT แล้ว
10,190 บาท
ประหยัด 400 บาท