เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024442' GROUP BY pri.code order by pri.Url Conference Cam
พบสินค้า 9 รายการ
LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065534' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM LOGITECH (BCC950) BLACK
ประกัน 2 ปี
6,130 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 1,820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141128' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM LOGITECH PTZ PRO 2
ประกัน 2 ปี
18,830 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 5,570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130743' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM LOGITECH MEETUP
ประกัน 2 ปี
25,600 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 10,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130742' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM LOGITECH GROUP
ประกัน 2 ปี
30,570 บาท
รวม VAT แล้ว
38,500 บาท
ประหยัด 7,930 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138417' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE CONFERENCE LOGITECH GROUP
ประกัน 2 ปี
8,820 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 3,080 บาท

MAXHUB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137489' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM MAXHUB(MXH-UC-W10)
ประกัน 2 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137490' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM MAXHUB(MXH-UC-W20)
ประกัน 2 ปี
2,475 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 515 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137491' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM MAXHUB(MXH-UC-W21)
ประกัน 2 ปี
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 690 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137492' and sp.pic_type='s'
CONFERENCE CAM MAXHUB(MXH-UC-M30)
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท