เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024802' GROUP BY pri.code order by pri.Url Video Capture
พบสินค้า 7 รายการ
MAGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137366' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE MAGITECH (HC-02)
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 45 บาท

ONTEN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139203' and sp.pic_type='s'
CAPTURE CARD ONTEN UC323
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139655' and sp.pic_type='s'
CAPTURE CARD ONTEN US323
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 210 บาท

AVERMEDIA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131799' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE AVERMEDIA LIVE GAMER MINI GC311
ประกัน 2 ปี
3,075 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 615 บาท

ELGATO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126855' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE ELGATO CAMLINK 4K
ประกัน 2 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122623' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE ELGATO HD60 PRO
ประกัน 1 ปี
6,660 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 930 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122624' and sp.pic_type='s'
VIDEO CAPTURE ELGATO 4K60 PRO
ประกัน 1 ปี
8,760 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,230 บาท