เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024779' GROUP BY pri.code order by pri.Url กระดาษ Photo
พบสินค้า 20 รายการ
4'' x 6''
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067757' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy 4"x6" 180G. KODAK
(100/Pack)
-
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067758' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy 4"x6" 200G. KODAK
(100/Pack)
-
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท

100 - 180Ggram
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107298' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 115G. MELON
(100/Pack)
-
75 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092246' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 130G. MELON
(100/Pack)
-
86 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084279' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 130G. K-JET
(100/Pack)
-
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0003717' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 130G. A-JET
(100/Pack)
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077433' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 135G. COOLER FLY Sticker
(50/Pack)
-
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092247' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 160G. MELON
(100/Pack)
-
100 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077429' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 160G. COOLER FLY
(100/Pack)
-
115 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023159' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 160G. A-JET
(100/Pack)
-
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067754' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 180G. KODAK
(50/Pack)
-
112 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 28 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092248' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 180G. MELON
(100/Pack)
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077430' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 180G. COOLER FLY
(100/Pack)
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0018108' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 180G. A-JET
(100/Pack)
-
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107297' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 240G. MELON
(100/Pack)
-
145 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 40 บาท

200Gram UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121600' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 210G. MELON
(100/Pack)
-
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077431' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 210G. COOLER FLY
(100/Pack)
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067756' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 230G. KODAK
(50/Pack)
-
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077432' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 230G. COOLER FLY
(100/Pack)
-
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0020843' and sp.pic_type='s'
Photo Inkjet Glossy A4 230G. A-JET
(100/Pack)
-
215 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 45 บาท