เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026728' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable & Marker
พบสินค้า 125 รายการ
Cable UTP CAT5 - UTP CAT5E
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123780' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 2m. GLINK
(GLINK20) 'White'
ประกัน 1 ปี
13 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123781' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 3m. GLINK
(GLINK20) 'White'
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045060' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 5m. TOP 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123782' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 5m. GLINK
(GLINK20) 'White'
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123783' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 10m. GLINK
(GLINK20) 'White'
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123785' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 20m. GLINK
(GLINK20) 'White'
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136105' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 1m. MAP (P5E-8010) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045943' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 1m. LINK
(US-5003) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126530' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 2m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
24 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045944' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 2m. LINK
(US-5006LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150387' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 3m. UNIFLEX
(UFX-CAT5E03) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045945' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 3m. LINK
(US-5010LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045946' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 5m. LINK
(US-5015LZ) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150389' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 10m. UNIFLEX (UFX-CAT5E10)
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045947' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 10m. LINK
(US-5020) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126534' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 15m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150391' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 15m. UNIFLEX
(UFX-CAT5E15) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120281' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 15m. LINK
(US-5025) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090742' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable 20m. LINK
(US-5030) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 90 บาท

Cable Telephone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080926' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1022) 2 CORE, 24 AWG
ประกัน 30 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085924' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1034) 4 CORE, 22 AWG
ประกัน 30 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 150 บาท

Cable UTP CAT5 - CAT5E (Box)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143822' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) MAGICTECH
(MT5501)
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051368' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL5001)
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141365' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9015LSZH-1)
ประกัน 30 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143824' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) MAGICTECH
(MT5503)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085504' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) GLINK
(GL5004)
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122847' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GLG5004)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156517' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) MAP
(CCA5E-8305)
ประกัน 30 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130653' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) MAP
(C5E-83055)
ประกัน 30 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135992' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015LSZH)
ประกัน 30 ปี
3,135 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 755 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103159' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL5002) Outdoor
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143823' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m/Box) MAGICTECH
(MT5502) Outdoor
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117596' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9045-1) Outdoor
ประกัน 30 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127435' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9015M-1) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127436' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9015PW-1) Outdoor Power Wire
ประกัน 30 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127437' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9015MW-1) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 30 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143825' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) MAGICTECH
(MT5504) Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113360' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) GLINK
(GL5008) Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143458' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GLG-5011) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 1 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,960 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045942' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9045) Outdoor
ประกัน 1 ปี
3,825 บาท
รวม VAT แล้ว
4,780 บาท
ประหยัด 955 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055319' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015M) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091317' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015PW) Outdoor Power Wire
ประกัน 30 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 1,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090730' and sp.pic_type='s'
CAT5E UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015MW) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 30 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

Cable UTP CAT6 - CAT6E
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045948' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 1m. LINK (US-5101LZ-X) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053881' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150393' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. UNIFLEX
(UFX-CAT602) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126536' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148653' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. UGREEN
(20160) 'Black'
ประกัน 2 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130655' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. MAP (P6-8020) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045949' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5102LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150394' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. UNIFLEX
(UFX-CAT603) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053882' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126537' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148654' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. UGREEN
(20161) 'Black'
ประกัน 2 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045950' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5103LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150395' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. UNIFLEX
(UFX-CAT605) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084785' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126538' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. XLL 'คละสี'
ประกัน 2 ปี
63 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148655' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. UGREEN
(20162) 'Black'
ประกัน 2 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045951' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. LINK (US-5105) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150396' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 10m. UNIFLEX (UFX-CAT610)
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084786' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 10m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148656' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 10m. UGREEN
(20164) 'Black'
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045952' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 10m. LINK
(US-5110) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100385' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 15m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148657' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 15m. UGREEN
(20165) 'Black'
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090743' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 15m. LINK
(US-5115LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150398' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 20m. UNIFLEX
(UFX-CAT620) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100386' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 20m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090744' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 20m. LINK
(US-5120LZ) 'คละสี'
ประกัน 30 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100387' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 30m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100388' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 40m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100389' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 50m. GLINK
(GLINK06) 'คละสี'
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142404' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 1m. LINK
(US-5201SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142405' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 2m. LINK
(US-5202SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130656' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. MAP (P6-8030) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142406' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 3m. LINK
(US-5203SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153431' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 3m. LINK
(US-5203SLZ-9) 'Blue'
ประกัน 30 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135139' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 3m. COMMSCOPE
(NPC6ASZDB-BL003M) 'Blue'
ประกัน 5 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142407' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 5m. LINK
(US-5205SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142408' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 10m. LINK
(US-5210SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142409' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 15m. LINK
(US-5215SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142410' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 20m. LINK
(US-5220SLZ-1) 'White'
ประกัน 30 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
860 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131607' and sp.pic_type='s'
CAT6E UTP Cable 5m. BRILLIANT 'Black'
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท

Cable UTP CAT6 - CAT6A (Box)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143827' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) MAGICTECH
(MT6501)
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112080' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106A-1)
ประกัน 30 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145623' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106BLSZH-1)
ประกัน 30 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142940' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106LSZH-1)
ประกัน 30 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101717' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL6002) Outdoor
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143826' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) MAGICTECH
(MT6502) Outdoor
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128327' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106OUT-1) Outdoor
ประกัน 30 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141369' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9106MD-1) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141370' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9106PW-1) Outdoor Power Wire
ประกัน 30 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141368' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m./Box) LINK
(US-9106MW-1) Outdoor Sling / Power Wire
ประกัน 30 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,470 บาท
ประหยัด 880 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143828' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) MAGICTECH
(MT6503)
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113359' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL-6006) Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,295 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112079' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106A)
ประกัน 30 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156516' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m./Box) MAP
(CCA6-8305)
ประกัน 30 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141371' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9106LSZH)
ประกัน 30 ปี
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123149' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9116LSZH)
ประกัน 30 ปี
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145624' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106BLSZH)
ประกัน 30 ปี
4,000 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141372' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9126LSZH)
ประกัน 30 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124629' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9256LSZH)
ประกัน 30 ปี
6,440 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141373' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9146LSZH)
ประกัน 30 ปี
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141374' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9146ALSZH)
ประกัน 30 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,390 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143829' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) MAGICTECH
(MT6504) Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125906' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL6007) Outdoor Power Wire
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143271' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GLG-6011) Outdoor Power Wire
ประกัน 1 ปี
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 690 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045960' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106OUT) Outdoor
ประกัน 30 ปี
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120864' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106MD) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
5,310 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 1,240 บาท

Cable F/UTP CAT6 - CAT6A (Box)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079652' and sp.pic_type='s'
CAT6 F/UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9136LSZH)
ประกัน 30 ปี
5,600 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141127' and sp.pic_type='s'
CAT6A F/UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9266LSZH-1)
ประกัน 30 ปี
2,220 บาท
รวม VAT แล้ว
2,700 บาท
ประหยัด 480 บาท

Cable UTP CAT7
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140626' and sp.pic_type='s'
CAT7 UTP Cable 1m. UGREEN
(11260) 'Black'
ประกัน 2 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140627' and sp.pic_type='s'
CAT7 UTP Cable 3m. UGREEN
(11262) 'Black'
ประกัน 2 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140628' and sp.pic_type='s'
CAT7 UTP Cable 5m. UGREEN
(11263) 'Black'
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 60 บาท

Cable Marker
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012057' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.0
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012058' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.1
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012059' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.2
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012060' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.3
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012061' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.4
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012062' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.5
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012063' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.6
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012064' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.7
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012065' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.8
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012066' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.9
-
28 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 7 บาท