เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024895' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable Fiber Optic
พบสินค้า 9 รายการ
Fiber Optic
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124064' and sp.pic_type='s'
Cable Fiber Duplex Single-Mode LINK
(UFP962D31-03/SC-LC) 3M.
ประกัน 30 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113358' and sp.pic_type='s'
Cable Fiber Duplex Single-Mode LINK
(UFP942D31-03/ST-LC) 3M.
ประกัน 30 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128328' and sp.pic_type='s'
Cable Fiber Duplex Multi-Mode LINK
(UFP562D31-03/SC-LC) 3M.
ประกัน 30 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120946' and sp.pic_type='s'
Cable Fiber Duplex Multi-Mode LINK
(UFP542D31-03/ST-LC) 3M.
ประกัน 30 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128330' and sp.pic_type='s'
Cable Fiber Duplex Multi-Mode LINK
(UFP522D31-01/LC-LC) 1M.
ประกัน 30 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124090' and sp.pic_type='s'
SFP MediaTRANSCEIVER MODULE LINK
(UT-9125D-10)
ประกัน 3 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137486' and sp.pic_type='s'
SFP Media TRANSCEIVER MODULE LINK
(UT-9113WD-20)
ประกัน 3 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
725 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136844' and sp.pic_type='s'
SFP Media TRANSCEIVER MODULE LINK
(UT-9125D-02)
ประกัน 3 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137487' and sp.pic_type='s'
SFP Media TRANSCEIVER MODULE LINK
(UT-9114WD-20)
ประกัน 3 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
955 บาท
ประหยัด 200 บาท