เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025959' GROUP BY pri.code order by pri.Url Router
พบสินค้า 87 รายการ
ZYXEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144213' and sp.pic_type='s'
Router ZyXEL (NBG7815 ARMOR G5) Wireless AX6000 Dual Band Gigabit Wi Fi 6
ประกัน 2 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,290 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092426' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR840N) Wireless N300
Life time
475 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091142' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR802N) Wireless N300 Nano
Life time
499 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091103' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR841N) Wireless N300
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090592' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR940N) Wireless N450
Life time
635 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124377' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C20 V5) Wireless AC750 Dual Band
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103349' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (TL-WR902AC) Wireless AC750 Dual Band Portable
Life time
905 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091150' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C50) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137813' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C64) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134605' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C6_V3) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130146' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer C80) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
Life time
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129216' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX10) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit WI-FI 6
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138734' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX23) Wireless AX1800 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130930' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX20) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6
Life time
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128608' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX50) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
Life time
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143385' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX53) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140185' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX55) Wireless AX3000 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
Life time
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139045' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX72) Wireless AX5400 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135042' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX73) Wireless AX5400 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
Life time
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136221' and sp.pic_type='s'
Router TP-LINK (Archer AX90) Wireless AX6600 Tri-Band Gigabit WI-FI 6
Life time
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

KASDA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123980' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW65293) Wireless AC1200 Dual Band Lifetime Forever
Life time
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099169' and sp.pic_type='s'
Router KASDA (KW6516) Wireless AC1200 Dual Band Lifetime Forever
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท

MIKROTIK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095324' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB750r2)
Life time
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095325' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB750Gr3)
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095318' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (RB2011UiAS-RM)
Life time
4,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095307' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1016-12G) 16 Core
Life time
22,690 บาท
รวม VAT แล้ว
25,390 บาท
ประหยัด 2,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127428' and sp.pic_type='s'
Router Board MIKROTIK (CCR1016-12S-1S+) 16 Core
Life time
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท

LINKSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133048' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E5600-AH) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134957' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133050' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (EA8100-AH) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136898' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E8450-AH) Wireless AX3200 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140911' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (MR7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136899' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E9450-AH) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125461' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (WRT1900ACS-AP) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137876' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137878' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E8450AH) Wireless AX3200 Dual Band Gigabit WI-FI 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137877' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E7350-AH) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135198' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E9452-AH) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133159' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (MR9600-AH) Wireless AX6000 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137879' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (E8450AH) Wireless AX3200 Dual Band Gigabit WI-FI 6
(Pack 3)
ประกัน 3 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133164' and sp.pic_type='s'
Router LINKSYS (MX10600-AH) Wireless AX5300 Tri-Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
19,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130804' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AC59U) Wireless AC1500 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130800' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AC1500UHP) Wireless AC1500 Dual Band Gigabit high Power
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138415' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX53U) Wireless AX1800 Dual band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
1,615 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140543' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX55) Wireless AX1800 Dual-Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143703' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX1800HP) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143704' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AC68U V3) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143034' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (TUF-AX5400) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit WIFI 6
ประกัน 3 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141174' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX86U) Wireless AX5700 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 3 ปี
8,240 บาท
รวม VAT แล้ว
9,190 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144672' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (GT-AX6000) Wireless AX6000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143032' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX89X) Wireless AX6000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
ประกัน 3 ปี
14,000 บาท
รวม VAT แล้ว
15,500 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143033' and sp.pic_type='s'
Router ASUS (RT-AX92U) Wireless AX6100 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6
(Pack 2)
ประกัน 3 ปี
16,600 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท

NETGEAR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079167' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (JWNR2010) Wireless N300
ประกัน 2 ปี
569 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 56 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084368' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R6220-100PES) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140290' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (RAX10) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit Wi Fi 6
ประกัน 2 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090738' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R6900) Wireless AC1900 Smart WiFi Router
ประกัน 2 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088064' and sp.pic_type='s'
Router NETGEAR (R7800) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit
ประกัน 2 ปี
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 800 บาท

Tenda
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128152' and sp.pic_type='s'
Router Tenda (AC6) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 5 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129720' and sp.pic_type='s'
Router Tenda (AC8) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 5 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123866' and sp.pic_type='s'
Router Tenda (AC10U) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 5 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133161' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6476AC) Wireless A1200 Dual Band Lifetime Forever
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089047' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6478AC) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Lifetime Forever
Life time
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140167' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (BR-6473AX) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit WI-FI 6 Lifetime Forever
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099166' and sp.pic_type='s'
Router EDIMAX (RG21S) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit Lifetime Forever
Life time
7,100 บาท
รวม VAT แล้ว
7,850 บาท
ประหยัด 750 บาท

MERCUSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142710' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MW301R) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136903' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MW325R) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
409 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136902' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (AC12) Wireless AC1200 Dual Band
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136901' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (AC12G) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 1 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141664' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MSS-MR50G) Wireless AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136900' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MR70X) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 1 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143700' and sp.pic_type='s'
Router MERCUSYS (MR80X) Wireless AX3000 Dual Band Gigabit WI-FI 6
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091051' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N302R Plus) Wireless N300 Lifetime Forever
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091428' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N150RT) Wireless N150 Lifetime Forever
Life time
500 บาท
รวม VAT แล้ว
555 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091053' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N300RT) Wireless N300 Lifetime Forever
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091763' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (N600R) Wireless N600 Lifetime Forever
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091040' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A1004) Wireless AC750 Dual Band Gigabit Lifetime Forever
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126228' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A3002RU V.2) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Lifetime Forever
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133712' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (X5000R) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6 Lifetime Forever
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139527' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A7100RU) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit Lifetime Forever
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117112' and sp.pic_type='s'
Router TOTOLINK (A7000R) Wireless AC2600 Dual Band Gigabit Lifetime Forever
Life time
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 230 บาท

D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135820' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-1253) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132641' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X1560) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit WI-FI 6
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133910' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-2150) Wireless AC2100 Dual Band Gigabit
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142008' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (EAGLE PRO R15) Wireless AX1500 Dual Band Gigabit WI-FI 6
(Smart AI Router)
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137303' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X1870) Wireless AX1800 Dual Band Gigabit WI-FI 6
Life time
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135040' and sp.pic_type='s'
Router D-LINK (DIR-X5460) Wireless AX5400 Dual Band Gigabit WI-FI 6
Life time
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

REYEE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142079' and sp.pic_type='s'
Router Reyee (RG-EW1200G-PRO) Wireless AC1300 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท