เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024989' GROUP BY pri.code order by pri.Url Rack
พบสินค้า 118 รายการ
Wall Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110749' and sp.pic_type='s'
Rack Mini MAP (M6-30030G) D30,W30,H30 'Gray'
ประกัน 30 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110750' and sp.pic_type='s'
Rack Mini MAP (M6-30030B) D30,W30,H30 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121936' and sp.pic_type='s'
Rack Mini DATA RACK (RK403030W) D30,W40,H30 'White'
ประกัน 30 ปี
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121937' and sp.pic_type='s'
Rack Mini DATA RACK (RK403030B) D30,W40,H30 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076811' and sp.pic_type='s'
Rack Mini GERMANY (G6-30030B) D30,W30,H30 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076810' and sp.pic_type='s'
Rack Mini GERMANY (G6-30030) D30,W30,H30 'Gray'
ประกัน 30 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152765' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) MAP
(M1-60406PF)
ประกัน 30 ปี
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,870 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152766' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) MAP
(M1-60506PF)
ประกัน 30 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,170 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152767' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP
(M1-60606PF)
ประกัน 30 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135126' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406H) 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138935' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406HW) 'White'
ประกัน 30 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097370' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) FIBRECONNEX
(FXW-60406C) 'White'
ประกัน 30 ปี
2,035 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 455 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138561' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406H4) 'Black'+ รางไฟชนิด 4 Outlet
ประกัน 30 ปี
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138934' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) DATA RACK
(D1-54406HW4) 'White' + รางไฟชนิด 4 Outlet
ประกัน 30 ปี
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097422' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) MAP
(M1-60406 MWAC-6406) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
2,285 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 505 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046446' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) GERMANY
(G1-60406) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
2,585 บาท
รวม VAT แล้ว
3,180 บาท
ประหยัด 595 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080038' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086148' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (40 cm.) LINK
(CW1-60406W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134974' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) MAP
(ML1-64506B) 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129905' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) GLINK
(NC6U) 'Black'
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129904' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) GLINK
(NC6U) 'White'
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131570' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (45 cm.) MAP
(M1-64506GL) 'Black'
Life time
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097423' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) MAP
(M1-60506 MWAC-6506) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121962' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) DATA RACK
(D1-60506) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
3,510 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086119' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080043' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (50 cm.) LINK
(CW2-60506W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,275 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 715 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145580' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP
(ML1-60606B) 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,065 บาท
รวม VAT แล้ว
2,505 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131572' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP
(M1-60606GL) 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124760' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) DATA RACK
(D1-60606) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
3,400 บาท
รวม VAT แล้ว
4,050 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046257' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) GERMANY
(G1-60606) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
3,260 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105938' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) LINK
(CW2-60606W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,705 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 785 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097425' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (40 cm.) MAP
(M1-60409 MWAC-6409) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085913' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (40 cm.) GERMANY
(G1-60409) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
3,760 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131571' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (45 cm.) MAP
(M1-64509GL) 'Black'
ประกัน 30 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152768' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (40 cm.) MAP
(M1-60409PF)
ประกัน 30 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152769' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (50 cm.) MAP
(M1-60509PF)
ประกัน 30 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,100 บาท
ประหยัด 780 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152770' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) MAP
(M1-60609PF)
ประกัน 30 ปี
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
4,470 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097426' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (50 cm.) MAP
(M1-60509 MWAC-6509) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085915' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (50 cm.) GERMANY
(G1-60509) 'White'
ประกัน 30 ปี
3,395 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 755 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097424' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 6U (60 cm.) MAP
(M1-60606 MWAC-6606) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131573' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) MAP
(M1-60609GL) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,370 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097427' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) MAP
(M1-60609 MWAC-6609) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
3,605 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 885 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046258' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) GERMANY
(G1-60609) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
3,710 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 880 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085928' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 9U (60 cm.) LINK
(CW2-60609G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,815 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 875 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152234' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (40 cm.) MAP
(M1-60412) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
3,830 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 870 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152771' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (40 cm.) MAP
(M1-60412PF)
ประกัน 30 ปี
3,830 บาท
รวม VAT แล้ว
4,700 บาท
ประหยัด 870 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090927' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (40 cm.) LINK
(CW1-60412G) Glass 'Black'
ประกัน 30 ปี
4,065 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 925 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152235' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (50 cm.) MAP
(M1-60512) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
4,040 บาท
รวม VAT แล้ว
4,970 บาท
ประหยัด 930 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152772' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (50 cm.) MAP
(M1-60512PF)
ประกัน 30 ปี
4,040 บาท
รวม VAT แล้ว
4,970 บาท
ประหยัด 930 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131574' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) MAP
(M1-60612GL) 'Black'
ประกัน 30 ปี
3,980 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097428' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) MAP
(M1-60612 MWAC-6612) 'Gray'
ประกัน 30 ปี
4,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 980 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152773' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) MAP
(M1-60612PF)
ประกัน 30 ปี
4,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 980 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046259' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) GERMANY
(G1-60612) 'White-Gray'
ประกัน 30 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080046' and sp.pic_type='s'
Wall Rack 12U (60 cm.) LINK
(CW2-60612W) 'Black'
ประกัน 30 ปี
4,965 บาท
รวม VAT แล้ว
6,065 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

Close Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097429' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 15U (60 cm.) MAP
(M3-60615) 'Light Gray-Gray'
ประกัน 30 ปี
7,980 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 1,820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079852' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 27U (60 cm.) GERMANY
(G0-60027) 'White'-Gray'
ประกัน 30 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124230' and sp.pic_type='s'
Rack For Server 36U (80 cm.) MAP
(M3-60836) 'Light Gray-Gray'
ประกัน 30 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 3,400 บาท

CCTV Rack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148905' and sp.pic_type='s'
Wall Rack CCTV (50 cm.) MAP ML1-C01B 'Black'
ประกัน 30 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148906' and sp.pic_type='s'
Wall Rack CCTV (50 cm.) MAP ML1-C01G 'Gary'
ประกัน 30 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150298' and sp.pic_type='s'
Wall Rack CCTV OUTDOOR (67 cm) MAP-MP-A67CM 'Gary'
ประกัน 30 ปี
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150297' and sp.pic_type='s'
Wall Rack CCTV OUTDOOR (75 cm.) MAP MP-B75CM 'Gary'
ประกัน 30 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 960 บาท

Shelf For Case
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097441' and sp.pic_type='s'
Shelf For Wall Rack Deep 25 cm. MAP
(M7-01025 FSW-25)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091439' and sp.pic_type='s'
Shelf For Wall Rack Deep 25 cm. LINK
(CK-12250)
ประกัน 30 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087336' and sp.pic_type='s'
Shelf For Wall Rack Deep 35 cm. LINK
(CK-12350)
ประกัน 30 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046380' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 25 cm. GERMANY
(G7-01025) Fix
ประกัน 30 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142293' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 25 cm. DATA RACK
(D7-01025) Fix
ประกัน 30 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127831' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 35 cm. LINK
(CK-20350) Fix
ประกัน 30 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097442' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP
(M7-02045 FS-45) Fix
ประกัน 1 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097445' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 45 cm. MAP
(M7-03045 SS-45) Slide
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050290' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-02045) Fix
ประกัน 30 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050291' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY
(G7-03045) Slide
ประกัน 30 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125796' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 55 cm. LINK
(CK-20550) Fix
ประกัน 30 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097444' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. MAP
(M7-02065 FS-65) Fix
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083666' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-02065) Fix
ประกัน 30 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085922' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 65 cm. GERMANY
(G7-03065) Slide
ประกัน 30 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075704' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-02075) Fix
ประกัน 30 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128131' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. LINK
(CK-20750) Fix
ประกัน 30 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097448' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. MAP
(M7-03075 SS-75) Slide
ประกัน 30 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072379' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 75 cm. GERMANY
(G7-03075) Slide
ประกัน 30 ปี
1,635 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 355 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076197' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 95 cm. GERMANY
(G7-02095) Fix
ประกัน 30 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138884' and sp.pic_type='s'
Shelf For Case Server Deep 95 cm. MAP
(M7-03095) Slide
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091432' and sp.pic_type='s'
น็อตสำหรับขันอุปกรณ์ตู้ Rack GERMANY (G7-09300SET) (10/Pack)
ประกัน 30 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท

พัดลม
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097431' and sp.pic_type='s'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว MAP (M7-05001 VF-01)
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091440' and sp.pic_type='s'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว LINK (CK-80104)
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053874' and sp.pic_type='s'
พัดลมเดี่ยว 4 นิ้ว GERMANY (G7-05001)
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097432' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว MAP (M7-05002 VF-02)
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091441' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว LINK (CK-81204)
ประกัน 1 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149839' and sp.pic_type='s'
พัดลมคู่ 4 นิ้ว GERMANY (G7-05002B)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066325' and sp.pic_type='s'
พัดลม 3 ตัว 4 นิ้ว GERMANY (G7-05003)
ประกัน 1 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128130' and sp.pic_type='s'
พัดลม 3 ตัว 4 นิ้ว LINK (CK-81304)
ประกัน 1 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 430 บาท

รางไฟ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152355' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 2 Outlet GERMANY (G7-00002B)
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053873' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004)
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126257' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet GERMANY (G7-00004B)
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128108' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 4 Outlet POWERCONNEX (PXC5PHNNS-UL04-2)
ประกัน 2 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130658' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet MAP (M7-8006)
ประกัน 1 ปี
745 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097437' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet MAP (M7-00006 PDU-06)
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,130 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061245' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006)
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126258' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091437' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 6 Outlet LINK (CH-10306A)
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,310 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139219' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 8 Outlet MAP (M7-00008 PDU-08)
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,415 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126260' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 8 Outlet GERMANY (G7-0008B)
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130660' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet MAP (M7-8012)
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097438' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet MAP (M7-00012 PDU-12)
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065699' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012)
ประกัน 1 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126262' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet GERMANY (G7-00012B)
ประกัน 1 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091438' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 12 Outlet LINK (CH-10312A)
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126263' and sp.pic_type='s'
รางไฟชนิด 20 Outlet GERMANY (G7-00020)
ประกัน 1 ปี
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
3,180 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149788' and sp.pic_type='s'
รางไฟ Thermostat PANEL SETS With 2 Outlet GERMANY (G7-05112)
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126265' and sp.pic_type='s'
รางไฟ Thermostat PANEL SETS With 2 Outlet GERMANY (G7-05112B
)
ประกัน 1 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,840 บาท
ประหยัด 335 บาท

Patch Panel
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096010' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port LINK
(US-3001)
ประกัน 30 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045987' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port CAT5e LINK
(US-3024)
ประกัน 30 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079656' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 24 Port CAT6 LINK
(US-3124A)
ประกัน 30 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065601' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 48 Port CAT5e LINK
(US-3048)
ประกัน 30 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057312' and sp.pic_type='s'
Patch Panel 48 port CAT6 LINK
(US-3148A)
ประกัน 30 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 690 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097440' and sp.pic_type='s'
Cable Management Panel MAP
(M7-06003 CM-02) with cover
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091427' and sp.pic_type='s'
Cable Management Panel GERMANY
(G7-06003B) With Cover
ประกัน 30 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065602' and sp.pic_type='s'
Cable Management Panel LINK
(US-3053A) With Cover
ประกัน 30 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091429' and sp.pic_type='s'
ห่วงจัดสายแนวตั้ง Vertical Ring GERMANY (G7-06004)
ประกัน 30 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 30 บาท