เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025044' GROUP BY pri.code order by pri.Url Monitor 15"-19.5"
พบสินค้า 9 รายการ
Monitor 15" - 19.5"
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143146' and sp.pic_type='s'
Monitor 15.6'' ASUS VT168HR
(TN, VGA, HDMI) TOUCH 60Hz
-
6,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141641' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' DAHUA LM19-A200
(TN, VGA, HDMI) 70Hz
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124634' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' LG 20MK400A-B
(TN, VGA) 60Hz
-
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131173' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' ACER EH200Qbi
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144977' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' PHILIPS 203V5LHSB2/67
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136437' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' ACER K202HQL bi
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,280 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138456' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' LENOVO D20-20
(IPS, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,430 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133654' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' HP V20 HD+
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082751' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' DELL E2016HV
(TN, VGA) 60Hz
-
3,480 บาท
รวม VAT แล้ว
3,550 บาท
ประหยัด 70 บาท