เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025306' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard Gaming
พบสินค้า 215 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138576' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2028 BLACK
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139993' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3010 BLACK
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138578' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA S2022 BLACK - BLUE-SWITCH
-
595 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145683' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA S2022 BLUE - BLUE-SWITCH
-
595 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145684' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA S2022 PINK - BLUE-SWITCH
-
595 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142431' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3018 - WHITE-SWITCH
-
610 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154235' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3032 - BROWN-SWITCH-NO HOT SWAPPABLE
ประกัน 2 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138581' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2058 BLACK - BLUE-SWITCH
-
795 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154232' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3033 - BLACK-SWITCH-NO HOT SWAPPABLE
ประกัน 2 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154233' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3033 - BROWN-SWITCH-NO HOT SWAPPABLE
ประกัน 2 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151002' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3032 - BLACK-SWITCH-HOT SWAPPABLE
-
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151003' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3032 - BROWN-SWITCH-HOT SWAPPABLE
-
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153660' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2088 PRO BLUE/PURPLE BLUE-SWITCH
-
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153659' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2088 PRO GREEN/WHITE BLUE-SWITCH
-
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153652' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD AULA F3050 WHITE/GREEN BLUE-SWITCH
-
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153653' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD AULA F3050 WHITE/GREY BLUE-SWITCH
-
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154228' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F3680 GRAY
ประกัน 2 ปี
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154227' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F3680 PINK
ประกัน 2 ปี
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153649' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F2183 BLACK BLUE-SWITCH
-
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 305 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153651' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F2183 PURPLE BLUE-SWITCH
-
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 305 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153650' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F2183 WHITE BLUE-SWITCH
-
1,785 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 305 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153644' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F98 BLACK WHITE-SWITCH
-
2,275 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153648' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F98 BLACK/GRAY/GREEN WHITE-SWITCH
-
2,275 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153647' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F98 BLUE/WHITE/PINK WHITE-SWITCH
-
2,275 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153646' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F98 BROWN/PINK/ORANGE WHITE-SWITCH
-
2,275 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153645' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F98 WHITE WHITE-SWITCH
-
2,275 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153655' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F68 PURPLE WHITE-SWITCH
-
2,325 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 425 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153656' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F68 WHITE/GREEN WHITE-SWITCH
-
2,325 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 425 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149926' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F68 BLACK
-
2,325 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 425 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149927' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD AULA F68 WHITE
-
2,325 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 425 บาท

EGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146857' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K103 CIY BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
574 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146859' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K103 CIY WHITE - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
574 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148180' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA TYPE-K9 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151250' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT A - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151252' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT B - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151257' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT D - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153887' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK3 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 295 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153888' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK3 BLACK - RED SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 295 บาท

FANTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151680' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH K514
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139080' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK856 - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139081' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK856 - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146826' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK887 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147760' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK887 WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155510' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK887 BLACK - BLUE-SWITCH HOTSWAP
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155511' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK887 BLACK - RED-SWITCH HOTSWAP
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155514' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK887 WHITE - BLUE-SWITCH HOTSWAP
ประกัน 2 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155515' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK887 WHITE - RED-SWITCH HOTSWAP
ประกัน 2 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134428' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK853 - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135756' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK853 - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140411' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK855 - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139079' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK855 - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148009' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD FANTECH MK860 - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148010' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD FANTECH MK860 - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150621' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD FANTECH MK860 WHITE - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150620' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD FANTECH MK860 WHITE - RED SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,545 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 145 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129679' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK400F - BLUE-SWITCH
-
640 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132201' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK200
-
645 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132202' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK320 - BLACK-SWITCH
-
755 บาท
รวม VAT แล้ว
985 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132199' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK100 - BLUE-SWITCH
-
765 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130137' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK400Y - BLUE-SWITCH
-
955 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 335 บาท

LOGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152716' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGA X DURGOD MANGO STICKY RICE KAILH TURBO RED
ประกัน 2 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152717' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGA X DURGOD MANGO STICKY RICE KAILH TURBO BROWN
ประกัน 2 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152718' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGA X DURGOD MANGO STICKY RICE KAILH TURBO SILVER
ประกัน 2 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 300 บาท

NUBWO X
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156189' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X X62 RHIANNON BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
464 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156190' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X X62 RHIANNON BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
464 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156191' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X X62 RHIANNON PURPLE/WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
464 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156192' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X X62 RHIANNON PURPLE/WHITE - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
464 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156193' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X X62 RHIANNON RED/WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
464 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156194' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X X62 RHIANNON RED/WHITE - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
464 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156195' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X X62 RHIANNON WHITE/BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
464 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156196' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X X62 RHIANNON WHITE/BLACK- RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
464 บาท
รวม VAT แล้ว
549 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150686' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 CIY LAVENDER - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150683' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 CIY PURPLE - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150684' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 CIY PURPLE - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130595' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X TERMINATOR X30 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130596' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X TERMINATOR X30 BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134851' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X TERMINATOR X30 WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134852' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X TERMINATOR X30 WHITE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151793' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO -X NECRITZ X37 BLACK - GRAYWOOD-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151796' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO -X NECRITZ X37 WHITE - GRAYWOOD-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154830' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X HADRIAN X34 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150689' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X HADRIAN X34 BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156197' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X HADRIAN X34 WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,315 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156198' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X HADRIAN X34 WHITE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,315 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152457' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152461' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 BLACK - BROWN SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152459' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152464' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 WHITE - BROWN SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152463' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NUBWO-X KASPERZ X36 WHITE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 300 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143877' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K425 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143878' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K425 WHITE/GREEN - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143879' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K425 WHITE/BLUE - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155932' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K415 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153367' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K428 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153368' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K428 PINK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153369' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K428 WHITE - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151969' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K458 BLACK/GREY - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151968' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K458 YELLOW/PURPLE - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153366' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K479 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
665 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154439' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K83B PINK/WHITE - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
665 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155930' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K527 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155931' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K527 WHITE - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153365' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K460 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
775 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155929' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD OKER K69 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155927' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD OKER K500 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 225 บาท

ONIKUMA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152087' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ONIKUMA HARU MINI RGB BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 220 บาท

COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137266' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK351 RGB - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137267' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK351 RGB - BROWN-SWITCH TH
ประกัน 2 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138425' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK550 V2 RGB - BLUE-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138427' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK550 V2 RGB - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138430' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB WHITE - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150949' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB SAKURA - BLUE-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150951' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB SAKURA - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150950' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB SAKURA - BROWN-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149780' and sp.pic_type='s'
COILED CABLE COOLER MASTER MAGENTA [KB-CMZ1]
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150418' and sp.pic_type='s'
COILED CABLE COOLER MASTER PURPLE [CPZ1]
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท

SARU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148182' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SARU KX-75 BLACK
ประกัน 1 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148183' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SARU KX-75 WHITE
ประกัน 1 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152478' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SARU KX-81 BLUE NAVY
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152479' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SARU KX-81 WHITE POWDER
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152477' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SARU KX-75 SMOKE
ประกัน 1 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153712' and sp.pic_type='s'
COILED CABLE SARU USB CCX-1 BLACK
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153713' and sp.pic_type='s'
COILED CABLE SARU USB CCX-1 RED
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153714' and sp.pic_type='s'
COILED CABLE SARU USB CCX-1 WHITE
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 115 บาท

SIGNO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124954' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-712 ILLUMINATED
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121979' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-730 CENTAURUS
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133567' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-718 INDIGO - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133568' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-718 INDIGO - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126337' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-728 INVEGO - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125482' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-738 INFESTA - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127468' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-738 INFESTA - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145850' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-761B MAIDEN - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145851' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-761R MAIDEN - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134423' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-741 PINKKER - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140326' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-741 R PINKKER - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144409' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-791 MARRAZE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144410' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-791 MARRAZE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129881' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-771 TROOPER - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140327' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-771 TROOPER - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133973' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-781 MAGUSTA - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134071' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-781 MAGUSTA - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144735' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SIGNO KB-751 NUZZON BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,855 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144736' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SIGNO KB-751 NUZZON BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,855 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144737' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SIGNO KB-751 NUZZON WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,855 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144738' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD SIGNO KB-751 NUZZON WHITE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,855 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133920' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS TUF GAMING K1 - [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,560 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149782' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS XA05 ROG STRIX SCOPE RX - BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149781' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS XA05 ROG STRIX SCOPE RX - RED-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142171' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE NX TKL BLACK - BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142170' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE NX TKL BLACK - RED-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154075' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE NX TKL WHITE - BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154073' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE NX TKL WHITE - RED-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154074' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE NX TKL WHITE - BROWN-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156063' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS XA05 ROG STRIX SCOPE RX II - BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156062' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS XA05 ROG STRIX SCOPE RX II - RED-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156040' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE RX EVA-02 BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142172' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD ASUS ROG FALCHION NX - BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142173' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD ASUS ROG FALCHION NX - RED-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148415' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD ASUS ROG X807 STRIX SCOPE RX TKL WL - RED-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
4,880 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148416' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD ASUS ROG X807 STRIX SCOPE RX TKL WL - BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
4,880 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156064' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD ASUS ROG STRIX CLAYMORE II BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
6,205 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 785 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156065' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD ASUS ROG STRIX CLAYMORE II RED-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
6,205 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 785 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149277' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD ASUS ROG AZOTH - RED-SWITCH [EN]
ประกัน 2 ปี
7,560 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154083' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD ASUS ROG AZOTH - BLUE-SWITCH [TH]
ประกัน 2 ปี
7,560 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 630 บาท

CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140444' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K55 PRO RGB - EN/TH
ประกัน 2 ปี
1,075 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143053' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K65 RGB MINI BLACK - MX-RED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
3,265 บาท
รวม VAT แล้ว
3,600 บาท
ประหยัด 335 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140442' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K65 RGB MINI BLACK - MX-SPEED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
3,715 บาท
รวม VAT แล้ว
4,100 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136781' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K70 TKL BLACK - MX-SPEED-SWITCH RGB EN
ประกัน 2 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149718' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K70 TKL RGB - OPX-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143396' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K70 PRO RGB - MX-BLUE-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,765 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149719' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD CORSAIR K70 RGB PRO MINI [US] MX SPEED RGB SILVER
ประกัน 2 ปี
6,135 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 655 บาท

HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120105' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY CORE RGB US
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135826' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS CORE - BLUE-SWITCH TH
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144534' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX MKW100 RED/LINEAR SW US
ประกัน 2 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134037' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129960' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145510' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS 60 - AQUA-TACTILE-SWITCH US
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136763' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS 60 - RED-LINEAR-SW US
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144533' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS 65 - AQUA-TACTILE SW US
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144532' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS 65 - RED-LINEAR-SW US
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140866' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ELITE 2 RGB - LINEAR RED SWITCH US
ประกัน 2 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093057' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G213 PRODIGY
ประกัน 2 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150172' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G413 SE TKL
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150287' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G413 SE FULL SIZE
ประกัน 2 ปี
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131522' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G512 RGB - GX-BLUE-CLICKY-SWITCH ENTH
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145926' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G713 RGB WHITE - GX-RED-LINEAR-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,985 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145930' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G713 RGB WHITE - GX-BROWN-TACTILE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,985 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145925' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH G715 RGB WHITE - GX-RED-LINEAR-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
5,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145928' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH G715 RGB WHITE - GX-BROWN-TACTILE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
5,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 540 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154315' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD LOGITECH G-PRO X TKL TACTILE BLACK
(US/TH)
ประกัน 2 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 700 บาท

RAZER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144931' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER ORNATA V3 X TH
ประกัน 2 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0156367' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER ORNATA V3 TENKEYLES TH
ประกัน 2 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144932' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER ORNATA V3 TH
ประกัน 2 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135796' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 TKL - YELLOW-SWITCH TH
ประกัน 2 ปี
2,495 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135795' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 TKL - GREEN-SWITCH TH
ประกัน 2 ปี
2,495 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144904' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN MINI 60 CLICKY - PURPLE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
3,225 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139413' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 TKL - CLICKY-PURPLE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139412' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 TKL - LINER-RED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139414' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 - LINEAR-RED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142048' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 - CLICKY-PURPLE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152628' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 ROBLOX - GREEN-SWITCH
ประกัน 2 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153816' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V4 GREEN SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153815' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 TENKEYLES POKEMON
ประกัน 2 ปี
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155316' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V4 75 BLACK ORANGE SWITCH
(US)
ประกัน 2 ปี
6,260 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 690 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152631' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 PUBG
ประกัน 2 ปี
6,925 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 165 บาท

STEELSERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143237' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 3 TKL EN - WHISPER-QUIET-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131569' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 5 EN
ประกัน 1 ปี
3,395 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 595 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129408' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 7 TKL - RED-SWITCH EN
ประกัน 1 ปี
4,155 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 335 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147158' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 9 TKL
ประกัน 1 ปี
5,525 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 465 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147159' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX PRO MINI
ประกัน 1 ปี
6,740 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 750 บาท

OTHER KEYBOARD GAMING
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096126' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT AGIS
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144632' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD THERMALTAKE LEVEL 20GT RGB - BLUE-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151962' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MSI VIGOR GK50 - KAILH BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147551' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT THUNDER - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151000' and sp.pic_type='s'
WIRELESS/BLUETOOTH KEYBOARD LEOBOG WHITE-SWITCH-HOT SWAPPABLE
-
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 300 บาท