เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025306' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard Gaming
พบสินค้า 152 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138576' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2028 BLACK
-
400 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139993' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3010 BLACK
-
400 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138578' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA S2022 BLACK - BLUE-SWITCH
-
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145683' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA S2022 BLUE - BLUE-SWITCH
-
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145684' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA S2022 PINK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138579' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2066-II BLACK - BLUE-SWITCH
-
610 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138580' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3030 BLACK - BLUE-SWITCH
-
710 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138581' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2058 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150999' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3287 TKL - BLUE-SWITCH
-
810 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142431' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3018 - WHITE-SWITCH
-
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151002' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3032 - BLACK-SWITCH-HOT SWAPPABLE
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151003' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3032 - BROWN-SWITCH-HOT SWAPPABLE
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151004' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3033 - BLACK-SWITCH-HOT SWAPPABLE
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151005' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3033 - BROWN-SWITCH-HOT SWAPPABLE
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149926' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD AULA F68 BLACK
-
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
3,000 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149927' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD AULA F68 WHITE
-
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
3,000 บาท
ประหยัด 590 บาท

COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137704' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER MK110 RGB BLACK
ประกัน 2 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139394' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK352 RGB - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137266' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK351 RGB - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138427' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK550 V2 RGB - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138426' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK550 V2 RGB - BROWN-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138430' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB WHITE - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138431' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB WHITE - BROWN-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150949' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB SAKURA - BLUE-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150951' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB SAKURA - RED-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150950' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB SAKURA - BROWN-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149780' and sp.pic_type='s'
COILED CABLE COOLER MASTER MAGENTA [KB-CMZ1]
ประกัน 2 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 335 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150418' and sp.pic_type='s'
COILED CABLE COOLER MASTER PURPLE [CPZ1]
ประกัน 2 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 335 บาท

EGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146861' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K104 CIY TKL BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
569 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146862' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K104 CIY TKL BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
569 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146863' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K104 CIY TKL WHITE - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
569 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146864' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K104 CIY TKL WHITE - RED SWITCH
ประกัน 1 ปี
569 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146858' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K103 CIY BLACK - RED SWITCH
ประกัน 1 ปี
579 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146859' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K103 CIY WHITE - BLUE SWITCH
ประกัน 1 ปี
579 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146860' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA LITE K103 CIY WHITE - RED SWITCH
ประกัน 1 ปี
579 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148180' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA TYPE-K9 BLACK - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151251' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT A - RED SWITCH
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151252' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT B - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151254' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT B - RED SWITCH
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151255' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT C - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151257' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT D - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151259' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA CMK1 CIY LAYOUT D - RED SWITCH
ประกัน 2 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140338' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD EGA TYPE-K7 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 285 บาท

FANTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146826' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK887 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147759' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK887 BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139080' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK856 - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134428' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK853 - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135756' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK853 - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140411' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK855 - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148009' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD FANTECH MK860 - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148010' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD FANTECH MK860 - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150621' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD FANTECH MK860 WHITE - BLUE SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150620' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD FANTECH MK860 WHITE - RED SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129679' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK400F - BLUE-SWITCH
-
860 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132199' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK100 - BLUE-SWITCH
-
795 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132202' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK320 - BLACK-SWITCH
-
715 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130137' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK400Y - BLUE-SWITCH
-
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 305 บาท

NUBWO X
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150685' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 CIY LAVENDER - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
759 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150684' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 CIY PURPLE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
759 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150687' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 CIY REDWINE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
759 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130596' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X TERMINATOR X30 BLACK RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,215 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150689' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD NUBWO-X HADRIAN X34 - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143877' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K-425 BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
469 บาท
รวม VAT แล้ว
559 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143878' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K-425 WHITE/GREEN - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143879' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K-425 WHITE/BLUE - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 100 บาท

ONIKUMA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142981' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ONIKUMA SAKURA PINK
ประกัน 2 ปี
434 บาท
รวม VAT แล้ว
469 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148586' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ONIKUMA HARU MINI RGB WHITE-PINK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 80 บาท

SIGNO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124954' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-712 ILLUMINATED
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121979' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-730 CENTAURUS
ประกัน 1 ปี
705 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133567' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-718 INDIGO - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133568' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-718 INDIGO - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126337' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-728 INVEGO - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125482' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-738 INFESTA - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127468' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-738 INFESTA - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144409' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-791 MARRAZE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144410' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-791 MARRAZE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,165 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145850' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-761B MAIDEN - BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145851' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-761R MAIDEN - RED-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129881' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-771 TROOPER - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140327' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-771 TROOPER - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134423' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-741 PINKKER - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140326' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-741 R PINKKER - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133973' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-781 MAGUSTA - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134071' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-781 MAGUSTA - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144735' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-751 NUZZON BLACK - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144736' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-751 NUZZON BLACK - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144737' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-751 NUZZON WHITE - BLUE-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144738' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-751 NUZZON WHITE - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142171' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE NX TKL BLACK - BLUE-SWITCH [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142170' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX SCOPE NX TKL BLACK - RED-SWITCH [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
2,570 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149781' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS XA05 ROG STRIX SCOPE RX - RED-SWITCH [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149782' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS XA05 ROG STRIX SCOPE RX - BLUE-SWITCH [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148417' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX FLARE II ANIMATE - BROWN-SWITCH [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
4,270 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148415' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD ASUS ROG X807 STRIX SCOPE RX TKL WL - RED-SWITCH [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
4,050 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148416' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD ASUS ROG X807 STRIX SCOPE RX TKL WL - BLUE-SWITCH [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
4,050 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142172' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD ASUS ROG FALCHION NX - BLUE-SWITCH [EN/TH]
ประกัน 2 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 300 บาท

CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140444' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K55 PRO RGB - EN/TH
ประกัน 2 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135584' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K60 - EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135585' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K60 PRO RGB - EN/TH
ประกัน 2 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143053' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K65 RGB MINI BLACK - MX-RED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143054' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K65 RGB MINI WHITE - MX-RED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140442' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K65 RGB MINI BLACK - MX-SPEED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
3,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140443' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K65 RGB MINI WHITE - MX-SPEED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
3,780 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117275' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K70 MK.2 MX SPEED RAPIDFIRE RGB TH
ประกัน 2 ปี
4,450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136781' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K70 TKL BLACK - MX-SPEED-SWITCH RGB EN
ประกัน 2 ปี
4,700 บาท
รวม VAT แล้ว
5,150 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149718' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K70 TKL RGB - OPX-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,800 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143396' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K70 PRO RGB - MX-BLUE-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149720' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD CORSAIR K70 PRO MINI WHITE [US] MX SPEED RGB SILVER
ประกัน 2 ปี
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149719' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD CORSAIR K70 RGB PRO MINI [US] MX SPEED RGB SILVER
ประกัน 2 ปี
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 550 บาท

HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120105' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY CORE RGB US
ประกัน 2 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135826' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS CORE - BLUE-SWITCH TH
ประกัน 2 ปี
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145510' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS 60 - AQUA-TACTILE-SWITCH US
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136763' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS 60 - RED-LINEAR-SW US
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144533' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS 65 - AQUA-TACTILE SW US
ประกัน 2 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144532' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS 65 - RED-LINEAR-SW US
ประกัน 2 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129960' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS - RED-SWITCH
ประกัน 2 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140866' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ELITE 2 RGB - LINEAR RED SWITCH US
ประกัน 2 ปี
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 650 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093057' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G213 PRODIGY
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150172' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G413 SE TKL
ประกัน 2 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150287' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G413 SE FULL SIZE
ประกัน 2 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131520' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G512 RGB - GX-RED-LINEAR-SWITCH ENTH
ประกัน 2 ปี
3,080 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131522' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G512 RGB - GX-BLUE-CLICKY-SWITCH ENTH
ประกัน 2 ปี
3,080 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131521' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G512 RGB - GX-BROWN-TACTILE-SWITCH ENTH
ประกัน 2 ปี
3,080 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130447' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G PRO X RGB - GX-BLUE- CLICKY-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128467' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G813 TACTILE RGB TH
ประกัน 2 ปี
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,530 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128468' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G813 LINEAR RGB - TH
ประกัน 2 ปี
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,530 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145926' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD LOGITECH G713 RGB WHITE - GX-RED-LINEAR-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145930' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD LOGITECH G713 RGB WHITE - GX-BROWN-TACTILE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145925' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD LOGITECH G715 RGB WHITE - GX-RED-LINEAR-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145928' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD LOGITECH G715 RGB WHITE - GX-BROWN-TACTILE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132021' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING TKL RGB - GL-CLICKY-SWITCH TH
ประกัน 2 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128473' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING RGB - GL-CLICKY-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128470' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING RGB - GL-TACTIL-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128472' and sp.pic_type='s'
MULTI MODE KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING RGB - GL-LINEAR-SWITCH TH
ประกัน 2 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 200 บาท

RAZER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144931' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER ORNATA V3 X TH
ประกัน 2 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132349' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER CYNOSA V2 TH
ประกัน 2 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144932' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER ORNATA V3 TH
ประกัน 2 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,280 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135792' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 - YELLOW-SWITCH TH
ประกัน 2 ปี
3,070 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139415' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 CLICKY
ประกัน 2 ปี
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139413' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 TKL - CLICKY-PURPLE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
5,075 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 415 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139412' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 TKL - LINER-RED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
5,075 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 415 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139414' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 - LINEAR-RED-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
6,270 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142048' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER HUNTSMAN V2 - CLICKY-PURPLE-SWITCH EN
ประกัน 2 ปี
6,270 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139410' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 MINI YELLOW-SWITCH
ประกัน 2 ปี
6,350 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 500 บาท

STEELSERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143237' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 3 TKL EN - WHISPER-QUIET-SWITCH
ประกัน 1 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131569' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 5 EN
ประกัน 1 ปี
3,825 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129408' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 7 TKL - RED-SWITCH EN
ประกัน 1 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147157' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 9 MINI
ประกัน 1 ปี
4,980 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147158' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 9 TKL
ประกัน 1 ปี
5,710 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147159' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 9 PRO MINI
ประกัน 1 ปี
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,050 บาท
ประหยัด 300 บาท

OTHER KEYBOARD GAMING
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144632' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD THERMALTAKE LEVEL 20GT RGB - BLUE-SWITCH EN/TH
ประกัน 2 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151000' and sp.pic_type='s'
MULTIMODE KEYBOARD LEOBOG WHITE-SWITCH-HOT SWAPPABLE
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 1,200 บาท