เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025337' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Bluetooth
พบสินค้า 125 รายการ
Speaker 1.0 Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126841' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-78) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126842' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-78) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139611' and sp.pic_type='s'
(1.0) OKER (T-78) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128096' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128097' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128098' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG506) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137039' and sp.pic_type='s'
(1.0) MD-TECH (SP-19) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132959' and sp.pic_type='s'
(1.0) MD-TECH (SP-19) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128187' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128188' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Balck
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128189' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG106) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136283' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136284' and sp.pic_type='s'
(1.0) MAGICTECH (TG534) BLUETOOTH Camouflage
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097405' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Black
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097406' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Blue
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097407' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Silver
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097409' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Gold
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097403' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S815) BLUETOOTH Red
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122364' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P58) Black BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122368' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P58) Black BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122367' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P58) Black BLUETOOTH Gold
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122366' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P58) Black BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097410' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097413' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097414' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Silver
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097415' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (S2025) BLUETOOTH Gold
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124282' and sp.pic_type='s'
(1.0) WESDAR (K26) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123405' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J (S2000) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122369' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P101) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122370' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P101) BLUETOOTH Grey
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122371' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P101) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122372' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P101) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122373' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P103) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122374' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P103) BLUETOOTH Grey
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122375' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P103) BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122376' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (P103) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136703' and sp.pic_type='s'
(1.0) XIAOMI (XMI-BHR4802GL) Mi Portable BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
609 บาท
รวม VAT แล้ว
699 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141899' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AGO) BLUETOOTH Black Edition
ประกัน 1 ปี
999 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141901' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AGO) BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
999 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141902' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AGO) BLUETOOTH Dusty Pink
ประกัน 1 ปี
999 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141903' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AGO) BLUETOOTH Cool Grey
ประกัน 1 ปี
999 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140724' and sp.pic_type='s'
(1.0) DOPE SOUND BOX BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128079' and sp.pic_type='s'
(1.0) WESDAR (K32) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128761' and sp.pic_type='s'
(1.0) CREATIVE MUVO PLAY BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128762' and sp.pic_type='s'
(1.0) CREATIVE MUVO PLAY BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142706' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS154) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142708' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS152) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142707' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO (DS153) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141908' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141909' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141910' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Easy Mint
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141911' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Ivory Sand
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141913' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Spicy Red
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141914' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Spring Lavender
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141915' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACUBE) BLUETOOTH Sunny Orange
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141916' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141917' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141918' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH Cool Grey
ประกัน 1 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141919' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (AJAZZ) BLUETOOTH Dusty Pink
ประกัน 1 ปี
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140226' and sp.pic_type='s'
(1.0) DOPE (Elegance) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141923' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACOUSTIC) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136958' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL FLIP 5 BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136959' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL FLIP 5 BLUETOOTH Red
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141929' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ACAPPELLA) BLUETOOTH Care
ประกัน 1 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135364' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK 510 MS BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141933' and sp.pic_type='s'
(1.0) KREAFUNK (ALOOMI) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133415' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PULSE 4 BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
7,500 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136977' and sp.pic_type='s'
(1.0) JBL PULSE BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
7,500 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135366' and sp.pic_type='s'
(1.0) JABRA SPEAK 710 MS+ BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
9,790 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141935' and sp.pic_type='s'
(1.0) B&W (FLEX) BLUETOOTH By Order
ประกัน 1 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141934' and sp.pic_type='s'
(1.0) B&W (WEDGE) BLUETOOTH By Order
ประกัน 1 ปี
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Speaker Sound Bar Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138712' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO SOUND BAR DS102 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138711' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO SOUND BAR DS101 BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139841' and sp.pic_type='s'
(1.0) LECOO SOUND BAR DS101 BLUETOOTH White
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125014' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J.SOUND BAR
(M-2019) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125016' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J.SOUND BAR
(M-2019) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 60 บาท

Speaker 2.0 Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138704' and sp.pic_type='s'
(2.0) SAAG ROCKET (D70BT) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128383' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (B77) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139297' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (SOLO26) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139298' and sp.pic_type='s'
(2.0) MICROLAB (SOLO29) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 300 บาท

Speaker Sub Woofer Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137434' and sp.pic_type='s'
(1.1) CREATIVE SOUND BAR-SUB WOOFER STAGE V.1
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138549' and sp.pic_type='s'
(1.1) CREATIVE SOUND BAR-SUB WOOFER STAGE V.2
ประกัน 1 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132481' and sp.pic_type='s'
(1.1) MICROLAB SOUND BAR-SUB WOOFER
(TM-100)
ประกัน 1 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111689' and sp.pic_type='s'
(1.1) CREATIVE SOUND BAR-SUB WOOFER KATANA RGB
ประกัน 1 ปี
6,940 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139838' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (U210)
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138707' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG COMET (D90)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123399' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-X3) Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092702' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (M-106)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122356' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (M-108)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087286' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-X3A) Orange
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087259' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (SA-2100A)
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087274' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-F4)
ประกัน 1 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087250' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M200D)
ประกัน 1 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087276' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (D-8400A)
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138708' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG ECLIPSE II (EM-3092F)
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137619' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG SATURN (EM-3085F)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075383' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M9100A)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075384' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M9100B)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092760' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M3))
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075388' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-A8)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066471' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (X2)
ประกัน 1 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132479' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (T11)
ประกัน 1 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091320' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (M-M16)
ประกัน 1 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087268' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (D860B)
ประกัน 1 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066472' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080577' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (T10)
ประกัน 1 ปี
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142049' and sp.pic_type='s'
(2.1) BMB KARAOKE AMPLIFIER Bluetooth Advance SET
(DAH-100)
-
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
28,000 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066474' and sp.pic_type='s'
(5.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 200 บาท

Speaker ช่วยสอน Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126086' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M992X) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120377' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M992) BLUETOOTH Blue
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126088' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999X) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113194' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999C) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117247' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999D) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109094' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M999) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095652' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M16A) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075461' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M16D) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126087' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20S) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128384' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20V) BLUETOOTH RGB
ประกัน 1 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123397' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20X) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109091' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20B) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113200' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IT) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
3,920 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089399' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M-M20A) BLUETOOTH
ประกัน 1 ปี
4,300 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113198' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IP) BLUETOOTH Black
ประกัน 1 ปี
4,720 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113199' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IP) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
4,720 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113201' and sp.pic_type='s'
(1.0) MUSIC D.J. (M7000IS) BLUETOOTH Gray
ประกัน 1 ปี
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 600 บาท