เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026693' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard
พบสินค้า 92 รายการ
MICROPACK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150609' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MICROPACK K-203 BLACK By Order
ประกัน 1 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150617' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MICROPACK GK-10 BLACK By Order
ประกัน 1 ปี
429 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ANITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150857' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD ANITECH P202
ประกัน 2 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150858' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD ANITECH P203
ประกัน 2 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150862' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD ANITECH EK01
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150860' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD ANITECH P505-WH
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150861' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD ANITECH P505-BK
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130873' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD HP GAMING K500F BLACK
-
305 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123531' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD HP GAMING K300
-
355 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 95 บาท

LECOO BY LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140599' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LECOO KB101 BLACK BY LENOVO
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139193' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LECOO KB102 BLACK BY LENOVO
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137831' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LECOO KB103 BLACK BY LENOVO
-
155 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145129' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LECOO KB121 BLACK BY LENOVO
-
280 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 110 บาท

MOFII
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153943' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MOFII CANDY M BACKLIT MIXED BEIGH BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153941' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MOFII CANDY M BACKLIT MIXED BROWN BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153942' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MOFII CANDY M BACKLIT MIXED PINK BLUE-SWITCH
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153937' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII WAFFLE GREY
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153938' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII WAFFLE PINK
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153940' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII BROWNIE GREY
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153939' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII BROWNIE PINK
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144443' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII COTTON CANDY MIXED YELLOW
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144442' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII COTTON CANDY MIXED BLUE
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144441' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MOFII COTTON CANDY MIXED PINK
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152465' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-042 BLACK
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152466' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-042 BLACK/BLUE
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152467' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-042 BLACK/RED
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139532' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-039 BUSINESS BLACK
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135629' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MINI NUBWO NK-35 BLACK
ประกัน 1 ปี
169 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102943' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-15 QUIET BLACK/RED
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141416' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-24 AVALON BLACK
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137666' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-25 AZALIA BLACK
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136035' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-36 MARS BLACK
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142653' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-41 ZENITH BLACK
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141415' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MINI NUBWO NK-40 ORCA BLACK
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140098' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-032 FORTUNE BLACK
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122609' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-032 FORTUNE SILVER/WHITE
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100010' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD NUBWO NK-30 VAKANT BLACK
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 75 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154444' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER K699 BLACK
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143757' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-477 BLACK
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116841' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-318 BLACK
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116843' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-318 BLACK/ORANGE
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116842' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-318 BLACK/YELLOW
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116844' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-318 BLACK/BLUE
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154440' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER K-36 BLACK
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089114' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER F6 WHITE
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123532' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-518 BLACK
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123533' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-518 BLUE
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123534' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-518 RED
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071698' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD MINI OKER F8 BLACK
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154442' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER K459 BLACK
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154443' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER K459 WHITE
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127693' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER VA-59 BLACK
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137725' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-911 PINK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137726' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-912 PINK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134867' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD OKER KB-789 PINK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138183' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD OKER K-199 BLACK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140642' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD OKER K-759 BLACK
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134694' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD OKER K-510 PINK
ประกัน 2 ปี
875 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140671' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS OKER K-238 GREEN
ประกัน 2 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140672' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS OKER K-238 PINK
ประกัน 2 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136167' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MICROSOFT BLACK 'QSZ-00027'
ประกัน 3 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135267' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MICROSOFT DESIGNER COMPACT META BLACK '21Y-00027' EN/TH
ประกัน 3 ปี
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,330 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135266' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD MICROSOFT DESIGNER GLACIER '21Y-00057' EN/TH
ประกัน 3 ปี
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,330 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137345' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT SURFACE GO TYPE COVER EN/TH KCM-00040 BLACK
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 940 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149919' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE SAPPHIRE 8XA-00112
ประกัน 1 ปี
4,555 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 435 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149917' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE ICE BLUE 8XA-00056
ประกัน 1 ปี
4,555 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 435 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149918' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE PLATINUM 8XA-00076
ประกัน 1 ปี
4,555 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 435 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149916' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE POPPY RED 8XA-00036
ประกัน 1 ปี
4,555 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 435 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149920' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE FOREST 8XA-00136
ประกัน 1 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149910' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE PRO SIG BNDLP SC POPPY RED 8X6-00036
ประกัน 1 ปี
7,230 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 960 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149911' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE PRO SIG BNDLP SC ICE BLUE 8X6-00056
ประกัน 1 ปี
7,230 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 960 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149912' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD MICROSOFT TYPE COVER SURFACE PRO SIG BNDLP SC PLATINUM 8X6-00076
ประกัน 1 ปี
7,230 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 960 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0035187' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD LOGITECH K120 BLACK
ประกัน 3 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138083' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH K580 WHITE
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142654' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH K380TH GREY
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141270' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH POP KEYS BLAST
ประกัน 1 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136748' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD LOGITECH MX KEYS BLACK [EN]
ประกัน 1 ปี
3,595 บาท
รวม VAT แล้ว
3,930 บาท
ประหยัด 335 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152594' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD APPLE LOGITECH SLIM FOLIO IPAD GEN 10 OXFORD GRAY
ประกัน 1 ปี
2,705 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152599' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COMBO APPLE LOGITECH TOUCH IPAD PRO 11 INCH GEN 1-3
ประกัน 1 ปี
5,225 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 625 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152601' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COMBO APPLE LOGITECH TOUCH IPAD PRO 12.9 INCH GEN 5-6
ประกัน 1 ปี
5,830 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 720 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152362' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD RAPOO NK1900 BLACK
ประกัน 2 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074133' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD RAPOO KB-E1050-BK BLACK
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124923' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD RAPOO KB-K2800-BK BLACK
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135150' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD RAPOO XK100-BK BLACK
ประกัน 1 ปี
725 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148216' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD RAPOO E9350G GREY
ประกัน 2 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148218' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD RAPOO E9350G PURPLE
ประกัน 2 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 225 บาท

OTHER KEYBOARD
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140225' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD SMILE ZE-940 BLACK
-
100 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151325' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOAR AULA AK205 BLACK
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137743' and sp.pic_type='s'
USB KEYBOARD DELL KB216 BLACK
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151326' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH KEYBOARD AULA AWK310 BLACK
-
330 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142731' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH MULTI-DEVICE KEYBOARD SGEAR KB-H801 BLACK
ประกัน 2 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153766' and sp.pic_type='s'
BLUETOOTH/WIRELESS KEYBOARD DELL KB900 BLACK
ประกัน 1 ปี
3,615 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 375 บาท