เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025415' GROUP BY pri.code order by pri.Url Game Controller (JoyStick)
พบสินค้า 43 รายการ
Controller Mobile
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139376' and sp.pic_type='s'
Controller Mobile GAMESIR
(F7) Claw Tablet For IPad/Android
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139377' and sp.pic_type='s'
Controller Mobile GAMESIR
(F8) Pro Snowgon Mobile Cooling Grip
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท

Controller Wireless/Bluetooth
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092761' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless OKER
(W-76) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138413' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless NEOLUTION E-Sport BERSERK
ประกัน 2 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138159' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless SIGNO
(WC-691)
ประกัน 2 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143441' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T3)
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119428' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(G4S) Black
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044347' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless LOGITECH
(F710)
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140833' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T4) Mini Black
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142623' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(T4) Mini White
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136255' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless GAMESIR
(G4) Pro
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143868' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless MSI GC30 V2
(White)
ประกัน 2 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138916' and sp.pic_type='s'
Controller Wireless MICROSOFT XBOX Series + Type C
(1V8-00014)
ประกัน 6 เดือน
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 470 บาท

Controller Racing
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116975' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Driving Force Shifter LOGITECH
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139572' and sp.pic_type='s'
Controller Gaming Driving TH8A Shifter THRUSTMASTER
(4060059)
ประกัน 1 ปี
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 700 บาท

Controller Analog
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135046' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-43) Black
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142622' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-43) Blue
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135114' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-706) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049813' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-706) Blue
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090806' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER IMAC
(U-707) Blue
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136047' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO (GP-801BLK)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049876' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER (U-918) คละสี
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100241' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Red
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094314' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094315' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Yellow
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100240' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-25) Pro Black/Orange
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082020' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-34) Black
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090565' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090567' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Red
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090566' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Green
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090570' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Yellow
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143812' and sp.pic_type='s'
Controller Analog ANITECH
(J235) Black
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137874' and sp.pic_type='s'
Controller Analog EGA (Type-J1) Black
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139543' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NX-J1) Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130952' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER XBOX
(U-306) White
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108529' and sp.pic_type='s'
Controller Analog OKER XBOX
(U-306) Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095612' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NEOLUTION E-Sport Midas Gen 2 Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096059' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NUBWO (NJ-29) Black
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130425' and sp.pic_type='s'
Controller Analog SIGNO XBOX
(GP-670) Black
ประกัน 2 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129745' and sp.pic_type='s'
Controller Analog NEOLUTION E-Sport XCALIBER
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139492' and sp.pic_type='s'
Controller Analog FANTECH Shooter
(GP-13) Black/Red
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131635' and sp.pic_type='s'
Controller Analog GAMESIR
(T4W) Black
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044348' and sp.pic_type='s'
Controller Analog LOGITECH
(F310) Midnight Blue
ประกัน 3 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
755 บาท
ประหยัด 125 บาท