เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025420' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 20 รายการ
Microphone Condenser
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108241' and sp.pic_type='s'
Microphone Condenser NUBWO
(M66) Black/Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125022' and sp.pic_type='s'
Microphone Condenser SIGNO
(MP-701) Black
ประกัน 1 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134474' and sp.pic_type='s'
Microphone Condenser SIGNO
(MP-704) Black
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138722' and sp.pic_type='s'
Microphone Condenser OKER
(MIC-2021) Black
ประกัน 1 ปี
710 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 180 บาท

Microphone Other
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137746' and sp.pic_type='s'
Microphone EGA (TYPE-MC2) Black
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143661' and sp.pic_type='s'
Microphone EGA (TYPE-MC5) Black
ประกัน 2 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127313' and sp.pic_type='s'
Microphone SIGNO (MP-702) Black
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150268' and sp.pic_type='s'
Microphone JBL (PBM-100) Black
ประกัน 1 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149532' and sp.pic_type='s'
Microphone BMB (NKN-300) Silver
ประกัน 1 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 50 บาท

Microphone Oker
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084074' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (OE-108) Green
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134446' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (OE-102) Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109870' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (K3) White
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109869' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (K3) Black
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0056061' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (M-169) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135416' and sp.pic_type='s'
Microphone OKER (K9) Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท

Microphone Nubwo
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141212' and sp.pic_type='s'
Microphone NUBWO (M33) Black
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0068681' and sp.pic_type='s'
Microphone NUBWO (M180) Red
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131175' and sp.pic_type='s'
Microphone NUBWO (M180) Black
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129986' and sp.pic_type='s'
Microphone NUBWO (M31) Black
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Other Microphone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146301' and sp.pic_type='s'
Karaoke Wireless Microphone BMB
(WB-5000S) Black
ประกัน 1 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
16,800 บาท
ประหยัด 1,900 บาท