เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025501' GROUP BY pri.code order by pri.Url Game Console
พบสินค้า 5 รายการ
Nintendo Switch Console
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139907' and sp.pic_type='s'
NINTENDO SWITCH Lite Console Coral
(SWITCH-LITE-CORAL)
ประกัน 1 ปี
6,700 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139910' and sp.pic_type='s'
NINTENDO SWITCH Lite Console Yellow
(SWITCH-LITE-YELLOW)
ประกัน 1 ปี
6,700 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139903' and sp.pic_type='s'
NINTENDO SWITCH Console With Gray Joycon
(SWITCH-GREY)
ประกัน 1 ปี
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139901' and sp.pic_type='s'
NINTENDO SWITCH Oled Console Neon Red/Blue
(SWITCH-OLED-NEON)
ประกัน 1 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 790 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139902' and sp.pic_type='s'
NINTENDO SWITCH Oled Console White
(SWITCH-OLED-WHITE)
ประกัน 1 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
16,990 บาท
ประหยัด 790 บาท