เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025574' GROUP BY pri.code order by pri.Url เครื่องบันทึก DVR / NVR
พบสินค้า 63 รายการ
32 Channel
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135724' and sp.pic_type='s'
NVR 32CH.. DAHUA#DHI-5232-4KS2
ประกัน 3 ปี
10,840 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126225' and sp.pic_type='s'
NVR 32CH.. HIKVISION#DS-7732NI-K4
ประกัน 3 ปี
9,790 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134439' and sp.pic_type='s'
NVR 32CH.. HIKVISION#DS-7732NI-K4/16P
ประกัน 3 ปี
14,840 บาท
รวม VAT แล้ว
16,690 บาท
ประหยัด 1,850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083806' and sp.pic_type='s'
DVR 32CH.. HDCVI WATASHI#WVR037-X By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

16 Channel
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140710' and sp.pic_type='s'
NVR 16CH. DAHUA#NVR4116HS-4KS2/L
ประกัน 3 ปี
3,410 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130854' and sp.pic_type='s'
NVR 16CH. DAHUA#NVR4116HS-4KS2
ประกัน 3 ปี
3,410 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133015' and sp.pic_type='s'
NVR 16CH. DAHUA#NVR4216-4KS2/L
ประกัน 3 ปี
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075431' and sp.pic_type='s'
NVR 16CH. WATASHI#WRC144N-4KS2L
(Onvif)
ประกัน 3 ปี
4,420 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127875' and sp.pic_type='s'
NVR 16CH. HIKVISION#DS-7616NI-K2
ประกัน 3 ปี
4,100 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128072' and sp.pic_type='s'
NVR 16CH. HIKVISION#DS-7616NI-K2/16P
ประกัน 3 ปี
8,230 บาท
รวม VAT แล้ว
9,190 บาท
ประหยัด 960 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117926' and sp.pic_type='s'
NVR 16CH. HIKVISION#DS-7716NI-K4
ประกัน 3 ปี
8,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,390 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137483' and sp.pic_type='s'
NVR 16CH. HIKVISION#DS-7716NI-I4
ประกัน 3 ปี
12,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,390 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139680' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDCVI DAHUA#XVR4116HS-I
ประกัน 3 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143388' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDCVI DAHUA#XVR5116HS-I3
ประกัน 3 ปี
5,240 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140861' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDTVI HILOOK#216Q-K1
(S)
ประกัน 3 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 590 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139950' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDCVI WATASHI#WVR025X-I
ประกัน 3 ปี
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131127' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
ประกัน 3 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141618' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDCVI WATASHI#WVR039AN-S2
ประกัน 3 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099286' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDCVI WATASHI#WVR028-4KL-X
ประกัน 3 ปี
6,130 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 860 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088631' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDTVI HIKVISION#DS-7116HQHI-K1
ประกัน 3 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139367' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDTVI HIKVISION#DS-7216HQHI-M1/S
ประกัน 3 ปี
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134376' and sp.pic_type='s'
DVR 16CH. HDTVI HIKVISION#DS-7216HQHI-M2/S
ประกัน 3 ปี
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 540 บาท

8 Channel
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133010' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. DAHUA#NVR4108HS-4KS2/L
ประกัน 3 ปี
2,055 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136315' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. DAHUA#NVR4108HS-8P-4KS2/L
ประกัน 3 ปี
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127208' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. HILOOK#108MH-D
ประกัน 3 ปี
1,635 บาท
รวม VAT แล้ว
1,835 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143898' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. WATASHI#WNR057-W
ประกัน 3 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142774' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. WATASHI#WNR062U-8P
ประกัน 3 ปี
4,480 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122023' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. HIKVISION#DS-7608NI-K2
ประกัน 3 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138229' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. HIKVISION#DS-7608NI-K2/8P
ประกัน 3 ปี
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137894' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. HIKVISION#DS-7608NXI-I2/S
(C)
ประกัน 3 ปี
7,800 บาท
รวม VAT แล้ว
8,690 บาท
ประหยัด 890 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143644' and sp.pic_type='s'
NVR 8CH. WATASHI#WRC143A-4KS2/L
ประกัน 3 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128688' and sp.pic_type='s'
NVR 9CH. VSTARCAM#N8209
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139679' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDCVI DAHUA#XVR4108HS-I
ประกัน 3 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136848' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDCVI DAHUA#XVR5108HS-I2
ประกัน 3 ปี
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141953' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDCVI DAHUA#DH-XVR5208AN-4KL-X
ประกัน 3 ปี
4,670 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144372' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDCVI DAHUA#XVR5108HS-4KL-I3
ประกัน 3 ปี
4,870 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112348' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDTVI HILOOK#208G-F1BS
ประกัน 3 ปี
1,515 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125892' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDTVI HILOOK#208Q-K1
(S)
ประกัน 3 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144488' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A-I
ประกัน 3 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117917' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A
ประกัน 3 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131126' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDCVI WATASHI#WVR069H
ประกัน 3 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139681' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDCVI WATASHI WVR002X-I3
ประกัน 3 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088630' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDTVI HIKVISION#DS-7108HQHI-K1
(S)
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137548' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDTVI HIKVISION#DS-7208HQHI-M1/S
ประกัน 3 ปี
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135429' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDTVI HIKVISION#DS-7208HUHI-M2/S
ประกัน 3 ปี
5,350 บาท
รวม VAT แล้ว
5,850 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099110' and sp.pic_type='s'
DVR 8CH. HDTVI HIKVISION#DS-7308HQHI-F4/N By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 3 ปี
13,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

4 Channel
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133007' and sp.pic_type='s'
NVR 4CH. DAHUA#NVR4104HS-4KS2/L
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130376' and sp.pic_type='s'
NVR 4CH. DAHUA#NVR2104HS-4KS2
ประกัน 3 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127202' and sp.pic_type='s'
NVR 4CH. HILOOK#104MH-D
ประกัน 3 ปี
1,305 บาท
รวม VAT แล้ว
1,465 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127205' and sp.pic_type='s'
NVR 4CH. HILOOK#104MH-D/4P
ประกัน 3 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135343' and sp.pic_type='s'
NVR 4CH. WATASHI#WNR055-4KS2
ประกัน 3 ปี
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135345' and sp.pic_type='s'
NVR 4CH. WATASHI#WRC142A-4KS2
ประกัน 3 ปี
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139785' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDCVI DAHUA#XVR4104HS-I
ประกัน 3 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140228' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDCVI DAHUA#XVR5104HS-I3
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144371' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDCVI DAHUA#XVR5104HS-4KL-I3
ประกัน 3 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112346' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDTVI HILOOK#204G-F1BS
ประกัน 3 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125893' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDTVI HILOOK#204Q-K1
(S)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117916' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A
ประกัน 3 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144487' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A-I
ประกัน 3 ปี
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,425 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139454' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDCVI WATASHI#WVR001X-I3
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088629' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDTVI HIKVISION#DS-7104HQHI-K1
(S)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137716' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDTVI HIKVISION#DS-7204HQHI-M1/S
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139750' and sp.pic_type='s'
DVR 4CH. HDTVI HIKVISION#DS-7204HUHI-K1E
(S)
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 200 บาท