เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025583' GROUP BY pri.code order by pri.Url กล้อง Bullet Camera
พบสินค้า 30 รายการ
กล้อง HDCVI Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127853' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.7-12mm HDCVI WATASHI#WVI20145-Z-S5
ประกัน 3 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137257' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#B2A21P
ประกัน 3 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134346' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1200FP-A
ประกัน 3 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143437' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDCVI DAHUA#HAC-HFW1500TLP-A
ประกัน 3 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130366' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#B2A21P
ประกัน 3 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141617' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20172
ประกัน 3 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130368' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200TP-A?
ประกัน 3 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133019' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI DAHUA#HFW1200MP-I2S3A
ประกัน 3 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139683' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20174-S5
ประกัน 3 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143101' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20191-S5
ประกัน 3 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124751' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20173-S5
ประกัน 3 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129522' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI20182F-A
ประกัน 3 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118761' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI40163
ประกัน 3 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145730' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI50190-S2
ประกัน 3 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145729' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDCVI WATASHI#WVI50189-S2
ประกัน 3 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 155 บาท

กล้อง HDTVI Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151591' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B120-C
ประกัน 3 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148427' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-LFS
ประกัน 3 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133909' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HILOOK#THC-B129-M
ประกัน 3 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
745 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142099' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149489' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16K0T-LFS
ประกัน 3 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
1,015 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151592' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B120-C
ประกัน 3 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127854' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI WATASHI#WVI20177
ประกัน 3 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128930' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HILOOK#THC-B220-MC
ประกัน 3 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148426' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16D0T-LFS
ประกัน 3 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131133' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI WATASHI#WVI20186-FH
ประกัน 3 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137311' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE10DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
905 บาท
รวม VAT แล้ว
1,025 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134441' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12DF3T-FS
ประกัน 3 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131134' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI WATASHI#WVI20187-PIRH
ประกัน 3 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141992' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE12KF0T-FS
ประกัน 3 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149490' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm HDTVI HIKVISION#DS-2CE16K0T-LFS
ประกัน 3 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 140 บาท