เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025701' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Microphone
พบสินค้า 13 รายการ
GAMIMG MICROPHONE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142432' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE AULA T1 BLACK
ประกัน 2 ปี
1,345 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134426' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE FANTECH LEVIOSA-MCX01
ประกัน 2 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138767' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE NUBWO SEEKER X400 KIT
ประกัน 2 ปี
1,715 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139603' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE EGA TYPE-MC1
ประกัน 2 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139604' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE EGA TYPE-MC3
ประกัน 2 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 235 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131198' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE HYPERX QUADCAST
ประกัน 2 ปี
3,675 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 715 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134035' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE HYPERX QUADCAST S
ประกัน 2 ปี
4,970 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 1,020 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135899' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE ELGATO WAVE 1
ประกัน 2 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135898' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE ELGATO WAVE 3
ประกัน 2 ปี
4,780 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139528' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE RAZER SEIREN MINI ULTRA BK
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139529' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE RAZER SEIREN MINI ULTRA MERCURY
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141679' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE RAZER SEIREN V2 X [RZ19-04050100-R3M1]
ประกัน 1 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141680' and sp.pic_type='s'
MICROPHONE RAZER SEIREN V2 PRO [RZ19-04040100-R3M1]
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 700 บาท