เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '025718' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for NAS
พบสินค้า 25 รายการ
HARD DISK NAS SATA-III
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151109' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000VN003)
-
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152345' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 64MB, SATA-3, WD20EFPX)
-
3,180 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146671' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST4000VN006)
-
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152021' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG440AZSTA)
-
3,920 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146882' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 256MB, SATA-3, WD40EFPX)
-
4,400 บาท
รวม VAT แล้ว
4,570 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127821' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 128MB, SATA-3, ST4000NE001)
-
4,785 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144263' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG460UZSVA)
-
5,585 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149668' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VN006)
-
5,700 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136286' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VN001)
-
5,720 บาท
รวม VAT แล้ว
5,970 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146886' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 256MB, SATA-3, WD60EFPX)
-
6,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141786' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG480UZSVA)
-
7,750 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098395' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000VN004)
-
7,710 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130272' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3)
-
8,630 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135259' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD WD RED PLUS NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD101EFBX)
-
9,780 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152822' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST10000VN000)
-
10,025 บาท
รวม VAT แล้ว
10,400 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136172' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM., 256MB, SATA-3, HDWG21CUZSVA)
-
10,890 บาท
รวม VAT แล้ว
11,320 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136623' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD WD RED PRO NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD102KFBX)
-
11,090 บาท
รวม VAT แล้ว
11,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135260' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD WD RED PLUS (7200RPM, 256MB, SATA-3, WD120EFBX)
-
11,080 บาท
รวม VAT แล้ว
11,590 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132212' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST12000VN0008)
-
12,030 บาท
รวม VAT แล้ว
12,590 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151114' and sp.pic_type='s'
12 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST12000NT001)
-
12,815 บาท
รวม VAT แล้ว
13,390 บาท
ประหยัด 575 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136173' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG21EUZSVA)
-
13,740 บาท
รวม VAT แล้ว
14,190 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151115' and sp.pic_type='s'
14 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST14000NT001)
-
15,130 บาท
รวม VAT แล้ว
15,590 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136175' and sp.pic_type='s'
16 TB HDD TOSHIBA N300 (7200RPM, 512MB, SATA-3, HDWG31GUZSVA)
-
16,580 บาท
รวม VAT แล้ว
17,090 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151117' and sp.pic_type='s'
18 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST18000NT001)
-
18,760 บาท
รวม VAT แล้ว
19,500 บาท
ประหยัด 740 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153778' and sp.pic_type='s'
20 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST20000NT001)
-
19,890 บาท
รวม VAT แล้ว
20,690 บาท
ประหยัด 800 บาท