เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025953' GROUP BY pri.code order by pri.Url อุปกรณ์เสริม Apple
พบสินค้า 22 รายการ
Keyboard
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144429' and sp.pic_type='s'
Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad for Mac
(MK2C3TH/A)
ประกัน 2 ปี
5,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144430' and sp.pic_type='s'
Magic Keyboard Black with Touch ID and Numeric Keypad for Mac
(MMMR3TH/A)
ประกัน 2 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135650' and sp.pic_type='s'
Smart Keyboard For iPad (9th generation) KEY-MX3L2TH/A
ประกัน 1 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144750' and sp.pic_type='s'
Smart Keyboard for iPadPro 11-inch and iPadAir - Thai
(MXNK2TH/A)
ประกัน 1 ปี
5,980 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144749' and sp.pic_type='s'
Smart Keyboard Folio for 12.9-inch iPad Pro (5th generation) - Thai
(MXNL2TH/A)
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Speaker
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142271' and sp.pic_type='s'
(1.0) BEATS BLUETOOTH (PILL) Black By Order
ประกัน 1 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142272' and sp.pic_type='s'
(1.0) BEATS BLUETOOTH (PILL) White By Order
ประกัน 1 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142273' and sp.pic_type='s'
(1.0) BEATS BLUETOOTH (PILL) Red By Order
ประกัน 1 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Adapter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134374' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger Apple
(20W/MHJA3TH/A) White
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท

Cable
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138255' and sp.pic_type='s'
Cable Adapter Lightning To Audio Adapter Apple
(MMX62ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137287' and sp.pic_type='s'
1M Cable USB To IPHONE Apple
(MXLY2ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140217' and sp.pic_type='s'
1M Cable Type-C To Type-C Apple
(MM093ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142887' and sp.pic_type='s'
1.8M Cable Thunderbolt 4 Pro APPLE
(MN713ZA/A) Black
ประกัน 1 ปี
4,095 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 295 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137765' and sp.pic_type='s'
2M Cable Type-C To Type-C Apple
(MLL82ZP/A) White
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137289' and sp.pic_type='s'
2M Cable USB To IPHONE Apple
(MD819ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142889' and sp.pic_type='s'
2M Cable Type-C To MagSafe3 APPLE
(MLYV3ZA/A) White
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท

Mouse
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140216' and sp.pic_type='s'
Wireless Mouse Magic Mouse
(MK2E3ZA/A)
ประกัน 1 ปี
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140218' and sp.pic_type='s'
Wireless Mouse Magic Mouse Black Multi Touch Surface
(MMMQ3ZA/A)
ประกัน 1 ปี
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Pencil
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118900' and sp.pic_type='s'
Apple Pencil (MK0C2ZA/A) Version 1
ประกัน 1 ปี
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134373' and sp.pic_type='s'
Apple Pencil (MU8F2ZA/A) Version 2
ประกัน 1 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 200 บาท

Case
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144331' and sp.pic_type='s'
Softcase For 13-inch MacBook Pro
(MRQL2FE/A) Midnight Blue
ประกัน 1 ปี
6,320 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144413' and sp.pic_type='s'
Softcase For 13-inch Apple MacBook Pro
(MRQM2FE/A) Saddle Brown
ประกัน 1 ปี
6,320 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 470 บาท