เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025958' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset Bluetooth
พบสินค้า 17 รายการ
ASAKI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139187' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth 'ASAKI' A-K6912
(Black)
ประกัน 1 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 100 บาท

KREAFUNK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141877' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth KREAFUNK
(AHEAD KFXSS10) Black Edition
ประกัน 1 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141878' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth KREAFUNK
(AHEAD KFSS13) White Edition
ประกัน 1 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141880' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth KREAFUNK
(AHEAD KFSS06) Dusty Pink
ประกัน 1 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141881' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth KREAFUNK
(AHEAD KFSS07) Urban Plum
ประกัน 1 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 200 บาท

YAMAHA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142268' and sp.pic_type='s'
Earphone Bluetooth YAMAHA EP-E30A Blue
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142266' and sp.pic_type='s'
Earphone Bluetooth YAMAHA EP-E30A Pink
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142261' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E500A Black
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,700 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142264' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E500A Gray
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,700 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142260' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E700A White
ประกัน 1 ปี
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142259' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth YAMAHA YH-E700A Black
ประกัน 1 ปี
11,590 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท

LECOO BY LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140922' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth LECOO BY LENOVO
(ES201) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140923' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth LECOO BY LENOVO
(ES202) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140924' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth LECOO BY LENOVO
(ES203) Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128190' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth MD-TECH
(BT5) Black
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128191' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth MD-TECH
(BT5) White
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 70 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109871' and sp.pic_type='s'
Headphone Bluetooth OKER
(SM-1601) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 90 บาท