เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025864' GROUP BY pri.code order by pri.Url Exercise
พบสินค้า 8 รายการ

จักรยานออกกำลังกาย
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143006' and sp.pic_type='s'
จักรยานออกกำลังกาย YESOUL M1 SPINNING BICYCLE (BLACK)
ประกัน 1 ปี
6,060 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143007' and sp.pic_type='s'
จักรยานออกกำลังกาย YESOUL M1 SPINNING BICYCLE (WHITE)
ประกัน 1 ปี
6,060 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143004' and sp.pic_type='s'
จักรยานออกกำลังกาย YESOUL S3 SMART CYCLING (BLACK)
ประกัน 1 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143005' and sp.pic_type='s'
จักรยานออกกำลังกาย YESOUL S3 SMART CYCLING (WHITE)
ประกัน 1 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 450 บาท

ลู่วิ่งไฟฟ้า
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143011' and sp.pic_type='s'
ลู่วิ่งไฟฟ้า KINGSMITH WALKING PAD C2 - BLACK
ประกัน 1 ปี
8,620 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143012' and sp.pic_type='s'
ลู่วิ่งไฟฟ้า KINGSMITH WALKING PAD C2 - WHITE
ประกัน 1 ปี
8,620 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143010' and sp.pic_type='s'
ลู่วิ่งไฟฟ้า KINGSMITH TREADMILL K15
ประกัน 1 ปี
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143008' and sp.pic_type='s'
ลู่วิ่งไฟฟ้า KINGSMITH TREADMILL R1 PRO
ประกัน 1 ปี
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,590 บาท
ประหยัด 500 บาท