เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025890' GROUP BY pri.code order by pri.Url iPad
พบสินค้า 37 รายการ
iPad Pro
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138481' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi 256GB. 11" 2021
(MHQV3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
30,020 บาท
รวม VAT แล้ว
31,400 บาท
ประหยัด 1,380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144266' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi 512GB. 11" 2021
(MHQX3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
36,730 บาท
รวม VAT แล้ว
38,400 บาท
ประหยัด 1,670 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144268' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi+Cellular 512GB. 11" 2021
(MHWA3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
41,500 บาท
รวม VAT แล้ว
43,400 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138486' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi+Cellular 512GB. 11" 2021
(MHW93TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
41,700 บาท
รวม VAT แล้ว
43,400 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144269' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi+Cellular 1TB. 11" 2021
(MHWC3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
54,400 บาท
รวม VAT แล้ว
57,400 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144297' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi+Cellular 2TB. 11" 2021
(MHWF3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
68,400 บาท
รวม VAT แล้ว
71,400 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144298' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 3 Wi-Fi+Cellular 2TB. 11" 2021
(MHWE3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
68,400 บาท
รวม VAT แล้ว
71,400 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144022' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 128GB. 12.9" 2021
(MHNG3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
36,200 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144264' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 128GB. 12.9" 2021
(MHNF3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
36,200 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144023' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 512GB. 12.9" 2021
(MHNL3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
46,200 บาท
รวม VAT แล้ว
48,400 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138490' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi 512GB. 12.9" 2021
(MHNK3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
46,400 บาท
รวม VAT แล้ว
48,400 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144021' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi+Cellular 512GB. 12.9" 2021
(MHR93TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
50,950 บาท
รวม VAT แล้ว
53,400 บาท
ประหยัด 2,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144271' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi+Cellular 1TB. 12.9" 2021
(MHRA3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
64,200 บาท
รวม VAT แล้ว
67,400 บาท
ประหยัด 3,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142298' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Pro 5 Wi-Fi+Cellular 2TB. 12.9" 2021
(MHRE3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
77,400 บาท
รวม VAT แล้ว
81,400 บาท
ประหยัด 4,000 บาท

iPad Air
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134574' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 4 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2020
(MYH52TH/A) Rose Gold
ประกัน 1 ปี
28,080 บาท
รวม VAT แล้ว
29,400 บาท
ประหยัด 1,320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143839' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MME23TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
20,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144295' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MM9F3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
20,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143837' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 64GB. 10.9" 2022
(MM9C3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
20,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143844' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MME63TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
24,700 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143840' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi 256GB. 10.9" 2022
(MM9L3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
24,700 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143971' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MME93TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
24,700 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143970' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MM6U3TH/A) Blue
ประกัน 1 ปี
24,700 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144299' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.9" 2022
(MM6R3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
24,700 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143972' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MMED3TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
29,600 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144294' and sp.pic_type='s'
Apple iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular 256GB. 10.9" 2022
(MMED3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
29,600 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท

iPad
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139722' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi 64GB. 10.2" 2021
(MK2L3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
11,050 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139721' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi 64GB. 10.2" 2021
(MK2K3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
11,050 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139724' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi 256GB. 10.2" 2021
(MK2P3TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
16,200 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139726' and sp.pic_type='s'
Apple iPad 9 Wi-Fi+Cellular 64GB. 10.2" 2021
(MK493TH/A) Silver
ประกัน 1 ปี
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 400 บาท

iPad mini
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139711' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 64GB. 8.3" 2021
(MK7R3TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139712' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 64GB. 8.3" 2021
(MLWL3TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139710' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 64GB. 8.3" 2021
(MK7P3TH/A) Starlight
ประกัน 1 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139709' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 64GB. 8.3" 2021
(MK7M3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139708' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 256GB. 8.3" 2021
(MLWR3TH/A) Pink
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139706' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi 256GB. 8.3" 2021
(MK7X3TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139719' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular 256GB. 8.3" 2021
(MK8K3TH/A) Purple
ประกัน 1 ปี
28,400 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139717' and sp.pic_type='s'
Apple iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular 256GB. 8.3" 2021
(MK8F3TH/A) Space Gray
ประกัน 1 ปี
28,350 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 550 บาท