เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '026596' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker มีสาย
พบสินค้า 47 รายการ
Speaker 2.0 / Sound Bar
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094203' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MAGICTECH (SP-218) G
reen
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094202' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MAGICTECH (SP-218) R
ed
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084183' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MAGICTECH (SP-219) G
reen
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084181' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MAGICTECH (SP-219) R
ed
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084182' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MAGICTECH (SP-219) B
lue
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079920' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO MESH (NS010) Gr
een
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079922' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO MESH (NS010) Re
d
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079919' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO MESH (NS010) Bl
ue
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151871' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง SAAG ASHI (D75) RGB
Black
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138713' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง OKER (SP-570) B
lack
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136889' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง OKER (SP-568) P
ink
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077489' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง OKER (M3) Black
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138550' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง AULA (N-69) Bla
ck
-
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127149' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO SCREECH (NS-39) Bl
ack
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102696' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง FANTECH (GS-733) B
lack
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102698' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง FANTECH (GS-733) W
hite
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153326' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง EGA (TYPE S1)
Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153328' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง EGA (TYPE S7)
Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079932' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO SPARK (NS011) RG
B Blue
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079933' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO SPARK (NS011) RG
B Green
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079939' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO SPARK (NS011) RG
B Transparent
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153325' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง NUBWO LAURIMUS (NS-47) Bl
ack
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138551' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง AULA (N-108) Bl
ack
-
185 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138553' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง AULA (N-107) Bl
ack
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138552' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง AULA (N-301) Bl
ack
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153363' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง SAAG ELTON (EM-202F)
Black
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0081713' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MICROLAB (B16) Blac
k
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139831' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MUSIC D.J. (MJ200) Bl
ack
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139833' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MICROLAB (B26) Blac
k
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139835' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MICROLAB (B22) Blac
k
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139837' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง MICROLAB (B27) Blac
k
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138554' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง AULA (N-521) Bl
ack
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144113' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง CREATIVE (PEBBLE) B
lack
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144114' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง CREATIVE (PEBBLE) W
hite
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128382' and sp.pic_type='s'
(1.0) ลำโพง MICROLAB SOUNDBAR (B51) Blac
k
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153327' and sp.pic_type='s'
(2.0) ลำโพง EGA SOUNDBAR (TYPE S3)
Black
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 45 บาท

Speaker Sub Woofer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085987' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Gr
een
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085988' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Re
d
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085989' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง NUBWO MEAN MACHINE (NS030) Ye
llow
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139838' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (U210) Bla
ck
ประกัน 1 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153364' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง SAAG MICRO BT PLUS (EM-3129)
Black
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122356' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (M-108) Bl
ack
ประกัน 1 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084291' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (M300) Bla
ck
ประกัน 1 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075383' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MUSIC D.J. (M-M9100A)
Black
ประกัน 1 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 245 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066471' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (X2)
ประกัน 1 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066472' and sp.pic_type='s'
(2.1) ลำโพง MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066474' and sp.pic_type='s'
(5.1) ลำโพง MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 450 บาท