เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '022781' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 101 รายการ
AMD AM4
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133994' and sp.pic_type='s'
CPU AMD A8-9600 (NEXT)
3*3*0
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131484' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 ATHLON 200GE (NEXT)
3*3*0
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134640' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 ATHLON 3000G (NEXT)
3*3*0
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129812' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 3 1200 (NEXT)
3*3*0
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127432' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 3 3200G
3*3*0
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143471' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 3 4100
3*3*0
2,230 บาท
รวม VAT แล้ว
2,280 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132785' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 2600 (NEXT)
3*3*0
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127433' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 3400G
3*3*0
3,130 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134856' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 3600 (NEXT)
3*3*0
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,040 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143470' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 4500
3*3*0
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144107' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 4600G
3*3*0
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135705' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 Pro 4650G
(NEXT)
3*3*0
3,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145376' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5500 (NEXT)
3*3*0
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143469' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5500
3*3*0
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143472' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600
3*3*0
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138977' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600G
(NEXT)
3*3*0
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,800 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137959' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600G
3*3*0
4,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135574' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600X
(NEXT)
3*3*0
4,940 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133525' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 5 5600X
3*3*0
5,180 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138978' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 5700G
(NEXT)
3*3*0
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137961' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 5700G
3*3*0
7,430 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143468' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 5700X
3*3*0
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133526' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 7 5800X
3*3*0
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133528' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM4 RYZEN 9 5950X
3*3*0
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 400 บาท

AMD AM5
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153154' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM5 RYZEN 5 7600 (NEXT)
3*3*0
7,250 บาท
รวม VAT แล้ว
7,450 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146449' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM5 RYZEN 5 7600X
3*3*0
8,040 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146450' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM5 RYZEN 7 7700X
3*3*0
11,550 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150589' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM5 RYZEN 7 7800X3D
3*3*0
15,620 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148434' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM5 RYZEN 9 7900
3*3*0
13,200 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146451' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM5 RYZEN 9 7900X
3*3*0
14,200 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149559' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM5 RYZEN 9 7900X3D
3*3*0
20,420 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149593' and sp.pic_type='s'
CPU AMD AM5 RYZEN 9 7950X3D
3*3*0
25,800 บาท
รวม VAT แล้ว
26,300 บาท
ประหยัด 500 บาท

AMD sWRX8
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145639' and sp.pic_type='s'
CPU AMD sWRX8 RYZEN THREADRIPPER PRO 5965WX
3*3*0
92,000 บาท
รวม VAT แล้ว
94,000 บาท
ประหยัด 2,000 บาท

INTEL 1700
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146702' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CELERON G6900 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,970 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141382' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CELERON G6900 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144486' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G7400 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142920' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G7400 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140934' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-12100F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143421' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-12100 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
3,870 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142041' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-12100 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
3,970 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148572' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-13100F LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
3,970 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148185' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-13100F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
4,100 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148573' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-13100 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
5,100 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148184' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-13100 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
5,120 บาท
รวม VAT แล้ว
5,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143422' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12400F LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140933' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12400F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
5,070 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143423' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12400 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
6,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140932' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12400 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145055' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12490F LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
6,440 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147516' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12500 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
7,390 บาท
รวม VAT แล้ว
7,640 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140175' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12600 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
8,020 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139522' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12600KF LGA 1700
ประกัน 3 ปี
8,590 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139521' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-12600K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,850 บาท
ประหยัด 1,850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148574' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-13400F LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
7,110 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148187' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-13400F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148575' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-13400 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
8,150 บาท
รวม VAT แล้ว
8,340 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148186' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-13400 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
8,300 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148188' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-13500 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
8,560 บาท
รวม VAT แล้ว
8,750 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146485' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-13600KF LGA 1700
ประกัน 3 ปี
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
11,800 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146484' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-13600K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
12,450 บาท
รวม VAT แล้ว
12,800 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144602' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-12700 LGA 1700
(NEXT)
3*3*0
11,050 บาท
รวม VAT แล้ว
11,450 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141528' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-12700 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139524' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-12700KF LGA 1700
ประกัน 3 ปี
11,130 บาท
รวม VAT แล้ว
11,300 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139523' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-12700K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
13,550 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148190' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-13700F LGA 1700
ประกัน 3 ปี
13,510 บาท
รวม VAT แล้ว
13,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148189' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-13700 LGA 1700
ประกัน 3 ปี
14,220 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146486' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-13700K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
15,100 บาท
รวม VAT แล้ว
15,700 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139525' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9-12900K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
17,550 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146489' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9-13900KF LGA 1700
ประกัน 3 ปี
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
22,200 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146488' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9-13900K LGA 1700
ประกัน 3 ปี
21,790 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148193' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I9-13900KS LGA 1700
ประกัน 3 ปี
26,590 บาท
รวม VAT แล้ว
27,290 บาท
ประหยัด 700 บาท

INTEL 1200
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133110' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CELERON G5905 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137062' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CELERON G5905 LGA 1200
ประกัน 3 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137954' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10100F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133327' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10100F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139099' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10105F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,440 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135458' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-10105F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
2,430 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132578' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10400F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
3,560 บาท
รวม VAT แล้ว
3,640 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131152' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10400F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
3,810 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128776' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-10600KA LGA 1200
3*3*0
3,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135474' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-11400F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135575' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-10700F LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134508' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-10700 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
8,410 บาท
รวม VAT แล้ว
8,690 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135471' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-11700F LGA 1200
ประกัน 3 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137559' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-11700 LGA 1200
(NEXT)
3*3*0
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 800 บาท

INTEL 1151V2
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120612' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G5400 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120611' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-8100 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120395' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-8400 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
3,870 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124026' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-9400F LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
3,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127538' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-9400 LGA 1151V2
(NEXT)
3*3*0
4,470 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 120 บาท

INTEL 1151
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088274' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G4400 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084134' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-6100 LGA 1151
(NEXT)
3*3*0
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 100 บาท

INTEL 1150
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079978' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL PENTIUM G3260 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058554' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-4130 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072227' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-4160 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067325' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-4460 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067841' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I7-4790 LGA 1150
(NEXT)
3*3*0 Imported
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 220 บาท

INTEL 1155
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0043291' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-2100 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
650 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051407' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I3-3240 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0 Imported
750 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047084' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-2500 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049550' and sp.pic_type='s'
CPU INTEL CORE I5-3470 LGA 1155
(NEXT)
3*3*0
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 100 บาท