เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009350' GROUP BY pri.code order by pri.Url Sound Card
พบสินค้า 14 รายการ
INTERNAL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069916' and sp.pic_type='s'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER AUDIGY FX
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069917' and sp.pic_type='s'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER AUDIGY RX
ประกัน 1 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138643' and sp.pic_type='s'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER Z SE
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133394' and sp.pic_type='s'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER X AE-5 PLUS
ประกัน 1 ปี
4,540 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 250 บาท

EXTERNAL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0018706' and sp.pic_type='s'
SOUND USB VIRTUAL 5.1
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052498' and sp.pic_type='s'
SOUND USB VIRTUAL 7.1 (CC052)
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128542' and sp.pic_type='s'
SOUND VENTION USB 2.1 (0.15M) SPACE GRAY
ประกัน 5 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129730' and sp.pic_type='s'
SOUND VENTION USB 2.1 (0.15M)
(OMTP/CTIA) BLACK
ประกัน 5 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128544' and sp.pic_type='s'
SOUND VENTION USB 2.1/7.1
(OMTP/CTIAX) GREY METAL
ประกัน 5 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102087' and sp.pic_type='s'
SOUND CREATIVE USB PLAY3
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094448' and sp.pic_type='s'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER G1
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131236' and sp.pic_type='s'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER G3
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099273' and sp.pic_type='s'
SOUND CREATIVE BLASTER G5
ประกัน 1 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125234' and sp.pic_type='s'
SOUND CARD CREATIVE BLASTER G6
ประกัน 1 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 250 บาท