เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023424' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable
พบสินค้า 216 รายการ
Cable USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070856' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Mini B M/M (0.45M) สายสีฟ้า
ประกัน 1 ปี
19 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151530' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Type-B (1M.)
-
24 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 16 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107638' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Serial UNITEK
(Y-105)
ประกัน 1 ปี
242 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017014' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065791' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050409' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) THREEBOY
Life time
70 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038773' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050410' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(3M) THREEBOY
Life time
58 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 32 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065793' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(3M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065794' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(5M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050411' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(5M) THREEBOY
Life time
92 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050412' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(10M) THREEBOY
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 56 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140490' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(10M) UGREEN 10321
ประกัน 2 ปี
393 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 107 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079036' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(1.5M) THREEBOY
Life time
76 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128420' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F (1.5M) VENTION
(VAS-A45-B150)
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121576' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(1.5M) UGREEN 30126
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127763' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F (3M) VENTION
(VAS-A45-B300)
ประกัน 1 ปี
166 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 84 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127290' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(3M) UGREEN 30127
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136085' and sp.pic_type='s'
Cable USB 3.0 TO Micro USB3 M/M
(0.5M) UGREEN 10840
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124218' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Serial RS232
(2M) UGREEN 20222
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Cable Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138736' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO Display M/M
(1.8M) ONTEN OTN-9538
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143638' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO Display M/M
(2M) DOPE DP-6225
ประกัน 2 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140658' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M
(1.8M) ONTEN UC501
ประกัน 1 ปี
413 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 72 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121572' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M
(1.5M) UGREEN 50570
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146339' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M (1.8M) DOPE
(DP-6226)
ประกัน 2 ปี
762 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 228 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141199' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M
(2M) GLINK GL067
ประกัน 1 ปี
184 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 86 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137551' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M (2M) VENTION
(CGRBH)
ประกัน 5 ปี
647 บาท
รวม VAT แล้ว
785 บาท
ประหยัด 138 บาท

Cable HDMI (V.1.4)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138137' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO Mini HDMI
(1.8M) GLINK CB102
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137842' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO Micro HDMI
(1.8M) GLINK CB104
ประกัน 1 ปี
43 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 32 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127761' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO Micro HDMI
(2M) VENTION VAA-D03-B200
ประกัน 5 ปี
217 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139104' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1M) BELKIN F3Y020bt1M
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044779' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.5M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
27 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126470' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.5M) VENTION
(VAA-B04-B150)
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 54 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140492' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO VGA
(1.5M) UGREEN 30449
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137284' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061136' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH สีดำ
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061137' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH สายถัก
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042023' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061171' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) Slim THREEBOY คละสี
ประกัน 1 ปี
122 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129901' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) GOLD THREEBOY
Life time
128 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 72 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073143' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114468' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042024' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
92 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062208' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) OKER H102
ประกัน 1 ปี
97 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061172' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) Slim THREEBOY คละสี
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126472' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) VENTION
(VAA-B04-B300)
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038996' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GOLD THREEBOY
Life time
192 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 88 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084304' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114469' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042025' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127750' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) DTECH CC065
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062209' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) OKER H103
ประกัน 1 ปี
122 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 63 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103758' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) UNITEK
(Y-C140)
ประกัน 1 ปี
151 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 64 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126473' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) VENTION
(VAA-B04-B500)
ประกัน 1 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 98 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038997' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
285 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139106' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) BELKIN F3Y020bt
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 255 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084305' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114472' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059127' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) DTECH CC066
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042026' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084479' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
317 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 108 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042433' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
338 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 122 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084306' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 66 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114473' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061959' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
445 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084307' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
227 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 63 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114474' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061960' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
528 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 142 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103765' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) UNITEK
(Y-C144)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145673' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (25M) DTECH CC110
ประกัน 1 ปี
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 285 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114475' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) สายถัก TOP TECH TP88
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 365 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061961' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 420 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138717' and sp.pic_type='s'
Cable Extension HDMI M/F
(2M) UGREEN 10142
ประกัน 1 ปี
141 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 59 บาท

Cable HDMI (V.2.0)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138352' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO Mini HDMI
(1.5M) ONTEN HD105
ประกัน 1 ปี
103 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136171' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO Micro HDMI
(1.5M) ONTEN HD102
ประกัน 1 ปี
87 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136086' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO Micro HDMI
(1.5M) UGREEN 30102
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145895' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (1.5M) VENTION
(AAHBG)
ประกัน 1 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121577' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.5M) UGREEN 50819
ประกัน 2 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 74 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102148' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO DVI 24+1
(1.8M) สายถัก GLINK
ประกัน 6 เดือน
65 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129535' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113941' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 49 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148331' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
107 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143636' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) DOPE DP-9491
ประกัน 2 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 64 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135170' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) THREEBOY
Life time
153 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 67 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099000' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) สายถัก SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
161 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 64 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085674' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GOLD POWERSYNC
Life time
202 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 68 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102918' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(2M) DTECH CC079
ประกัน 1 ปี
72 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145896' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (2M) VENTION
(AAHBH)
ประกัน 1 ปี
193 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 87 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129536' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113942' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
87 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116728' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103756' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M (3M) UNIFLEK
(Y-C139)
ประกัน 1 ปี
112 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116721' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) สายถัก THREEBOY
Life time
187 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143637' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) DOPE DP-9492
ประกัน 2 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 118 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099001' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
197 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 93 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121578' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UGREEN 50820
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085675' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) GOLD POWERSYNC
Life time
232 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 68 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129537' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
108 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 52 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116727' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
171 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 99 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116722' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) THREEBOY
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121579' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UGREEN 50821
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099002' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
246 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 154 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085676' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) GOLD POWERSYNC
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129538' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
217 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 83 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123761' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 78 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116726' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
286 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 114 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099003' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
407 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 93 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116723' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) THREEBOY
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125512' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) GOLD POWERSYNC
Life time
655 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123762' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
327 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 88 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129539' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
318 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 102 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116725' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135171' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) สายถัก THREEBOY
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146110' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) SKYHORSE สายถัก
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134643' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(30M) TOP TECH สายถัก
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135172' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(30M) สายถัก THREEBOY
Life time
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 670 บาท

Cable HDMI (V.2.1)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141000' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 8K (V.2.1) M/M
(2M) GLINK GL402
ประกัน 1 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 53 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140493' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 8K (V.2.1) M/M
(2M) BELKIN AV10175bt2MBKV2
ประกัน 2 ปี
925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141110' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 8K (V.2.1) M/M
(3M) ONTEN HD180
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 155 บาท

Cable DVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124220' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(1.5M) UGREEN 11606
ประกัน 2 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080372' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(5M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
76 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 44 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121573' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(1.5M) UGREEN 11150
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140494' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(3M) UGREEN 10136
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140495' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(5M) UGREEN 10137
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124221' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+5 TO VGA
(1.5M) UGREEN 11617
ประกัน 2 ปี
187 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 73 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127758' and sp.pic_type='s'
Cable Mini Display TO HDMI (1.5M) VENTION
(HABBG)
ประกัน 1 ปี
261 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 119 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127759' and sp.pic_type='s'
Cable Mini Display TO HDMI (3M) VENTION
(HABBI)
ประกัน 1 ปี
342 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 138 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127755' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (1.5M) VENTION
(HADBG)
ประกัน 1 ปี
306 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 84 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123188' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (1.5M) UGREEN 10239
ประกัน 2 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127756' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (3M) Vention
(HADBI)
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123189' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (3M) UGREEN 10203
ประกัน 2 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134784' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (5M) UGREEN 10204
ประกัน 2 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127757' and sp.pic_type='s'
Cable Mini Display TO Display (1.5M) VENTION
(HAABG)
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123187' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(1.5M) UGREEN 10245
ประกัน 2 ปี
246 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 84 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125277' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(1.8M) GLINK
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125278' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(3M) GLINK
ประกัน 1 ปี
66 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 54 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144948' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(3M) DOPE DP-6448
ประกัน 2 ปี
267 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 143 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137501' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(3M) UGREEN 10212
ประกัน 2 ปี
307 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 113 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144947' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(5M) DOPE DP-6449
ประกัน 2 ปี
351 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 159 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140496' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(5M) UGREEN 10213
ประกัน 2 ปี
382 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 138 บาท

Cable VGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073581' and sp.pic_type='s'
Cable Y-VGA สายสีขาว
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102920' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (1.5M) DTECH CV065
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137500' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (1.5M) UGREEN 11630
ประกัน 2 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134577' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038998' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (1.8M) GOLD THREEBOY
Life time
82 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062100' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (2M) THREEBOY
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134578' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038999' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (3M) GOLD THREEBOY
Life time
102 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134644' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 28 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039000' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
152 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 68 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062103' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (5M) THREEBOY คละสี
ประกัน 1 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 68 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034278' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (5M) DTECH CV063
ประกัน 1 ปี
139 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 56 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039001' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
212 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036089' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (10M) DTECH CV067
ประกัน 1 ปี
242 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134646' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (15M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
182 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 58 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039002' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (15M) GOLD THREEBOY
Life time
285 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134647' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
232 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 63 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039003' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) GOLD THREEBOY
Life time
315 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036091' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) DTECH CV074
ประกัน 1 ปี
456 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 114 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134648' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (30M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066059' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (30M) GOLD THREEBOY
Life time
508 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 112 บาท

Cable Sound / Video
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042194' and sp.pic_type='s'
Cable Y-Connector 1:2 (M/F)
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139456' and sp.pic_type='s'
Cable Y-Connector 2:1 (M/F) GLINK GLEX-001
ประกัน 1 ปี
18 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140509' and sp.pic_type='s'
Cable Splitter with Mic 3.5 AUX Audio
(20CM) UGREEN 30620
ประกัน 2 ปี
92 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 28 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140491' and sp.pic_type='s'
Cable Splitter with Mic 3.5 AUX Audio
(20CM) UGREEN 20899
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046221' and sp.pic_type='s'
Cable Sound RCA TO RCA 3:3
(3M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
47 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 23 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046222' and sp.pic_type='s'
Cable Sound RCA TO RCA 3:3
(5M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050484' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(3M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050485' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(5M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050486' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(10M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050502' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M
(5M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140357' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(5M) GLINK GOLD
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046153' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(5M) THREEBOY
Life time
58 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 32 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046154' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(10M) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 51 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117905' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(15M) GLINK GOLD
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 51 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127064' and sp.pic_type='s'
Cable Sound USB TO Audio 3.5mm UGREEN 30724
ประกัน 2 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 78 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140497' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/F
(2M) UGREEN 10594
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140498' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/F
(3M) UGREEN 10595
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140508' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/M
(1M) UGREEN 50361
ประกัน 2 ปี
122 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096628' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/M
(1.5M) PISEN YP05-1500
ประกัน 1 ปี
87 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140499' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/F
(5M) UGREEN 10538
ประกัน 2 ปี
192 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136436' and sp.pic_type='s'
Cable Optical Audio (2M) GLINK GL166
ประกัน 1 ปี
82 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140688' and sp.pic_type='s'
Cable Optical Audio (3M) GLINK GL166
ประกัน 1 ปี
92 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 48 บาท

Cable HDTV
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146649' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 4K (V.2.0) M/M (5M) OKER
(HD903)
ประกัน 1 ปี
151 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 99 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146650' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 4K (V.2.0) M/M (10M) OKER
(HD904)
ประกัน 1 ปี
276 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 114 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146580' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 8K (V.2.1) M/M
(1.5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 73 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146581' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 8K (V.2.1) M/M
(3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
151 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 89 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146582' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 8K (V.2.1) M/M
(5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
278 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 162 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146583' and sp.pic_type='s'
Cable HDTV 8K (V.2.1) M/M
(10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
376 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 224 บาท

Cable HDD Serial SATA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143702' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 2.0 CB004E หัว90/180
ประกัน 7 วัน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139323' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 3.0
(มีที่ล็อค)
ประกัน 1 เดือน
30 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0151120' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 3.0 3.0 AWM 2725
(มีที่ล็อค)
ประกัน 6 เดือน
75 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140513' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 3.0 A1502
(มีที่ล็อค)
ประกัน 7 วัน
80 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Cable Power
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124782' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (1.8M) TOP TECH รูแบน หนา 1mm
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141788' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (1.8M) POWERMAX รูกลม หนา 0.75mm
ประกัน 1 ปี
96 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 44 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141485' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (1.8M) POWERMAX รูกลม หนา 1mm
ประกัน 1 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 42 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141486' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (1.8M) POWERMAX รูแบน หนา 0.75mm
ประกัน 1 ปี
192 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142514' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (2M) POWERMAX 2 รูกลม หนา 0.75mm
ประกัน 1 ปี
101 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 44 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142332' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (2M) POWERMAX 3 รูกลม หนา 0.75mm
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142331' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (2M) POWERMAX รูแบน หนา 0.75mm
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146739' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC C19 (1.8M) POWERMAX
(มอก.)
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102614' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC NB 3 รู (1.5
M) สายแบน SKYHORSE
-
65 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Cable Printer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0026626' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072812' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) GLINK
(CB145)
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065796' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050456' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) THREEBOY
Life time
53 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 37 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017009' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
27 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130440' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) GLINK
(CB145)
ประกัน 1 ปี
27 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065797' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050457' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) THREEBOY
Life time
71 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 39 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123186' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) UGREEN
(10351)
ประกัน 2 ปี
156 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 64 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065799' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (5M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
53 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 32 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050458' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (5M) THREEBOY
Life time
87 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 33 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138645' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (5M) UGREEN
(10352)
ประกัน 2 ปี
182 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 63 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065801' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (10M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
102 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 63 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050459' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (10M) THREEBOY
Life time
134 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 36 บาท