เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023424' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable
พบสินค้า 188 รายการ
Cable USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070856' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Mini B M/M (0.45M) สายสีฟ้า
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017014' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065791' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050409' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(1.8M) THREEBOY
Life time
60 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038773' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065793' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(3M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050410' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(3M) THREEBOY
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065794' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(5M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050411' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(5M) THREEBOY
Life time
95 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065795' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(10M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050412' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(10M) THREEBOY
Life time
140 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140490' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB2 M/F
(10M) UGREEN 10321
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079036' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(1.5M) THREEBOY
Life time
80 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121576' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(1.5M) UGREEN 30126
ประกัน 2 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136002' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(3M) ONTEN OTN-61001
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127290' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(3M) UGREEN 30127
ประกัน 2 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144718' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(5M) DOPE DP-6443
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144719' and sp.pic_type='s'
Cable Extension USB3 M/F
(10M) DOPE DP-6445
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136085' and sp.pic_type='s'
Cable USB 3.0 TO Micro USB3 M/M
(0.5M) UGREEN 10840
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138830' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Serial RS232
(2M) DOPE DP-6222
ประกัน 2 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124218' and sp.pic_type='s'
Cable USB TO Serial RS232
(2M) UGREEN 20222
ประกัน 2 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 85 บาท

Cable TYPE-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138736' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO Display M/M
(1.8M) ONTEN OTN-9538
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143638' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO Display M/M
(2M) DOPE DP-6225
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121572' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M
(1.5M) UGREEN 50570
ประกัน 2 ปี
725 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140658' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M
(1.8M) ONTEN UC501
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134603' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M
(1.8M) PISEN CH101
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140651' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M
(1.8M) FEELTEK
ประกัน 3 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141199' and sp.pic_type='s'
Cable Type-C TO HDMI M/M
(2M) GLINK GL067
ประกัน 1 ปี
194 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 75 บาท

Cable HDMI (V.1.4)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140492' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO VGA
(1.5M) UGREEN 30449
ประกัน 2 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138137' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO Mini HDMI
(1.8M) GLINK CB102
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137842' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) TO Micro HDMI
(1.8M) GLINK CB104
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139104' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1M) BELKIN F3Y020bt
ประกัน 2 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044779' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.5M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126470' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.5M) VENTION
ประกัน 5 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137284' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061136' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061137' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042023' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129901' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) GOLD THREEBOY
Life time
135 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139105' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (2M) BELKIN F3Y020bt
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073143' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114468' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042024' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) สายถัก TOP TECH
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062208' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (3M) OKER H102
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114469' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127750' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) DTECH CC065
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062209' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) OKER H103
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038997' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) GOLD THREEBOY
Life time
295 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139106' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (5M) BELKIN F3Y020bt
ประกัน 2 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084305' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0059127' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) DTECH CC066
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062210' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) OKER H104
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084479' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042433' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084306' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061959' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (15M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084307' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114474' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) TOP TECH TP88 สายถัก
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061960' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (20M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126636' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061961' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI (V.1.4) M/M (30M) Slim THREEBOY คละสี
Life time
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 200 บาท

Cable HDMI (V.2.0)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138352' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO Mini HDMI
(1.5M) ONTEN HD105
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136171' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO Micro HDMI
(1.5M) ONTEN HD102
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136086' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) TO Micro HDMI
(1.5M) UGREEN 30102
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121577' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.5M) UGREEN 50819
ประกัน 2 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136166' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GLINK GL401
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133217' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) UNIFLEK สายแบน
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129535' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113941' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GLINK สายถัก GL201
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143227' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) OKER H601
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143636' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) DOPE DP-9491
ประกัน 2 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085674' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(1.8M) GOLD POWERSYNC
Life time
205 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102918' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(2M) DTECH CC079
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139103' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(2M) BELKIN AV10168bt
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133218' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UNIFLEK สายแบน
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129536' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113942' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143228' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) OKER H602
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121578' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) UGREEN 50820
ประกัน 2 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085675' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) GOLD POWERSYNC
Life time
235 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143637' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(3M) DOPE DP-9492
ประกัน 2 ปี
244 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133444' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UNIFLEK สายแบน
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129537' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113943' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143229' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) OKER H603
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099002' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121579' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) UGREEN 50821
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085676' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) GOLD POWERSYNC
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140648' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(5M) FEELTEK
ประกัน 3 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129538' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123761' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) GLINK สายถัก GL201
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116726' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099003' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(10M) SKYHORSE
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129539' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) UNIFLEK สายถัก
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123762' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) GLINK สายถัก GL201
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101777' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(15M) SKYHORSE สายถัก
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
745 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123763' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(20M) GLINK GL201 สายถัก
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134643' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 4K (V.2.0) M/M
(30M) TOP TECH สายถัก
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 160 บาท

Cable HDMI (V.2.1)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141109' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 8K (V.2.1) M/M
(2M) ONTEN HD180
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140493' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 8K (V.2.1) M/M
(2M) BELKIN AV10175bt
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141110' and sp.pic_type='s'
Cable HDMI 8K (V.2.1) M/M
(3M) ONTEN HD180
ประกัน 1 ปี
389 บาท
รวม VAT แล้ว
439 บาท
ประหยัด 50 บาท

Cable DVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124220' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(1.5M) UGREEN 11606
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0018127' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(1.8M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017019' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(3M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080372' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI TO DVI 24+1 M/M
(5M) GLINK สายถัก
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121573' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(1.5M) UGREEN 11150
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143665' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(2M) DOPE DP-6223
ประกัน 2 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140494' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(3M) UGREEN 10136
ประกัน 2 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140495' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+1 TO HDMI
(5M) UGREEN 10137
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124221' and sp.pic_type='s'
Cable Display DVI 24+5 TO VGA
(1.5M) UGREEN 11617
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123188' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (1.5M) UGREEN 10239
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138644' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (1.8M) ONTEN DP303
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136008' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (3M) ONTEN DP303
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123189' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (3M) UGREEN 10203
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134784' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO HDMI (5M) UGREEN 10204
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144717' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(1.5M) DOPE DP-6447
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123187' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(1.5M) UGREEN 10245
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144948' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(3M) DOPE DP-6448
ประกัน 2 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137501' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(3M) UGREEN 10212
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140825' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(5M) DOPE DP-6446
ประกัน 2 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144947' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(5M) DOPE DP-6449
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140496' and sp.pic_type='s'
Cable Display TO Display
(5M) UGREEN 10213
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 130 บาท

Cable VGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102920' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (1.5M) DTECH CV065
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137500' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (1.5M) UGREEN 11630
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134644' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (5M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034278' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (5M) DTECH CV063
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134645' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (10M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039001' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (10M) GOLD THREEBOY
Life time
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036089' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (10M) DTECH CV067
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134646' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (15M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039002' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (15M) GOLD THREEBOY
Life time
285 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134647' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039003' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) GOLD THREEBOY
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036091' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (20M) DTECH CV074
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134648' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (30M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066059' and sp.pic_type='s'
Cable VGA M/M (30M) GOLD THREEBOY
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 100 บาท

Cable Sound / Video
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042194' and sp.pic_type='s'
Cable Y-Connector 1:2 (M/F)
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139456' and sp.pic_type='s'
Cable Y-Connector 2:1 (M/F) GLINK GLEX-001
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140509' and sp.pic_type='s'
Cable Splitter with Mic 3.5 AUX Audio
(20CM) UGREEN 30620
ประกัน 2 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140491' and sp.pic_type='s'
Cable Splitter with Mic 3.5 AUX Audio
(20CM) UGREEN 20899
ประกัน 2 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114476' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/M
(1.8M) TB99 THREEBOY
Life time
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050484' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(3M) THREEBOY
Life time
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050485' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(5M) THREEBOY
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050486' and sp.pic_type='s'
Cable Sound Extention SPK M/F
(10M) THREEBOY
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050502' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M
(5M) THREEBOY
Life time
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117904' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(1.5M) GOLD GLINK
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077018' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(3M) GOLD GLINK
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140357' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(5M) GOLD GLINK
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046154' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(10M) THREEBOY
Life time
135 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117905' and sp.pic_type='s'
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2
(15M) GOLD GLINK
Life time
115 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046271' and sp.pic_type='s'
Cable Sound RCA TO RCA 3:3
(1.8M) THREEBOY
Life time
30 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046221' and sp.pic_type='s'
Cable Sound RCA TO RCA 3:3
(3M) THREEBOY
Life time
55 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127064' and sp.pic_type='s'
Cable Sound USB TO Audio 3.5mm UGREEN 30724
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144593' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/M
(1M) ONTEN OTN-C7609
ประกัน 2 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140508' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/M
(1M) UGREEN 50361
ประกัน 2 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096628' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/M
(1.5M) PISEN YP05-1500
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144594' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/M
(1.5M) ONTEN OTN-C7609
ประกัน 1 ปี
94 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140497' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/F
(2M) UGREEN 10594
ประกัน 2 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140498' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/F
(3M) UGREEN 10595
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140499' and sp.pic_type='s'
Cable To 3.5 AUX Audio M/F
(5M) UGREEN 10538
ประกัน 2 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136436' and sp.pic_type='s'
Cable Optical Audio (2M) GLINK GL166
ประกัน 1 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140688' and sp.pic_type='s'
Cable Optical Audio (3M) GLINK GL166
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 40 บาท

Cable HDD Serial SATA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0021405' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 2.0
ประกัน 7 วัน
10 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143702' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 2.0 CB004E หัว90/180
ประกัน 7 วัน
12 บาท
รวม VAT แล้ว
17 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139323' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 3.0
(มีที่ล็อค)
ประกัน 1 เดือน
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140513' and sp.pic_type='s'
Cable HDD SERIAL SATA 3.0 A1502
(มีที่ล็อค)
ประกัน 7 วัน
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท

Cable Power
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0008073' and sp.pic_type='s'
Cable POWER SATA 1:1
ประกัน 7 วัน
9 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124782' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (1.8M) TOP TECH รูแบน หนา 1mm
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141788' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (1.8M) POWERMAX รูกลม หนา 0.75mm
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142514' and sp.pic_type='s'
Cable POWER AC (2M) POWERMAX รูกลม หนา 0.75mm
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 40 บาท

Cable Printer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0026626' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072812' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) GLINK CB145
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065796' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050456' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (1.8M) THREEBOY
Life time
59 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130440' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) GLINK CB145
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017009' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) TOP TECH
ประกัน 1 ปี
30 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065797' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140354' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) DOPE DP-6424
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138832' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) DOPE DP-6003
ประกัน 2 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050457' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) THREEBOY
Life time
75 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123186' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (3M) UGREEN 10351
ประกัน 2 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065799' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (5M) GLINK สายใส
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050458' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (5M) THREEBOY
Life time
89 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138645' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (5M) UGREEN 10352
ประกัน 2 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065801' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (10M) ใส GLINK
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050459' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (10M) THREEBOY
Life time
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140356' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB2 (10M) DOPE DP-6428
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138833' and sp.pic_type='s'
Cable PRINTER USB3 (1.8M) DOPE DP-6224
ประกัน 2 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 30 บาท