เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025562' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 107 รายการ
Flash Drive 16GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119755' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive LEXAR (V40) Black
ประกัน 5 ปี
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139538' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY ATTACHE4 COLORFUL Coral
ประกัน 5 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139539' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY ATTACHE4 COLORFUL Yellow
ประกัน 5 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139537' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY ATTACHE4 COLORFUL Blue
ประกัน 5 ปี
89 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143819' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY ATTACHE
(P-FD16GATTIBR-RB) Brow
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143817' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY ATTACHE
(P-FD16GATTICR-RB) Red
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143818' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive PNY ATTACHE
(P-FD16GATTICY-RB) Yellow
ประกัน 5 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141820' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive HP (V212W) Black
ประกัน 5 ปี
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141791' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive HP (V150W) Blue
ประกัน 5 ปี
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141809' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive HP (V165W)
ประกัน 5 ปี
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058422' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
117 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085207' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Blue
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
117 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073669' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) White
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
117 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085208' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Green
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
117 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085209' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Pink
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
117 บาท
ประหยัด 2 บาท

Flash Drive 32GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139542' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive PNY ATTACHE4 COLORFUL Coral
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139541' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive PNY ATTACHE4 COLORFUL Yellow
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139540' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive PNY ATTACHE4 COLORFUL Blue
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141792' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive HP (V150W) Blue
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141810' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive HP (V165W) Blue
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072645' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH333) Black
Life time
106 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072646' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH333) White
Life time
106 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072644' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH334) Pink
Life time
106 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072643' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH334) Blue
Life time
106 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112142' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH335) Green
Life time
106 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0106388' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH336) Black
Life time
106 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0106390' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH336) White
Life time
106 บาท
รวม VAT แล้ว
116 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123522' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH357) USB 3.2 Blue/White
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119047' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER SPARK
(SDCZ61) Black
ประกัน 5 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124613' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Green
ประกัน 5 ปี
117 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124614' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Pink
ประกัน 5 ปี
117 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073666' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
117 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124612' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50C) Blue
ประกัน 5 ปี
117 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130793' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER SNAP
(SDCZ62) Black
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130795' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER SNAP
(SDCZ62) Blue
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130794' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER SNAP
(SDCZ62) Red
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133075' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA SHIFT
(SDCZ410) USB 3.0 Balck
ประกัน 5 ปี
121 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126249' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER GLIDE
(SDCZ600) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
126 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073697' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK CRUZER FORCE
(SDCZ71)
ประกัน 5 ปี
131 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144490' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110773' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA
(SDCZ48) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
147 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119590' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA
(SDCZ48) USB 3.0 Red
ประกัน 5 ปี
147 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119589' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA
(SDCZ48) USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
147 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111448' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA FLAIR
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119042' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA FIT
(SDCZ430) USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
152 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130788' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA LUXE
(SDCZ74) USB 3.1
ประกัน 5 ปี
182 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133338' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DTX USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
111 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144353' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA M DTXM USB 3.2
ประกัน 5 ปี
111 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 8 บาท

Flash Drive 64GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074177' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH333) Black
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134265' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH333) White
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074175' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH334) Blue
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074176' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH334) Pink
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138146' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH335) Green
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120606' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH336) Black
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117049' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH336) White
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125210' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH357) USB 3.2 Blue
Life time
178 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125208' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH355) USB 3.2 Black
Life time
178 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073667' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
171 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073698' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK CRUZER FORCE
(SDCZ71)
ประกัน 5 ปี
201 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133076' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA SHIFT
(SDCZ410) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
201 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126253' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK CRUZER GLIDE
(SDCZ600) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
201 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144491' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
217 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111450' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA FLAIR
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133339' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DTX USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
187 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144354' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA M DTXM USB 3.2
ประกัน 5 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140469' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER KYSON DTKN USB 3.2
ประกัน 5 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144709' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER MICRO
(DTMC3G2)
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท

Flash Drive 128GB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141817' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive PNY TURBO ATTACHE4 USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136318' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK CRUZER BLADE
(SDCZ50) Black
ประกัน 5 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133077' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA SHIFT
(SDCZ410) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111454' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA
(SDCZ48) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144492' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111452' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA FLAIR
(SDCZ73) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
419 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133341' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DTX USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144355' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA M DTXM USB 3.2
ประกัน 5 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140470' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER KYSON DTKN USB 3.2
ประกัน 5 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 25 บาท

Flash Drive 256GB UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138496' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK ULTRA SHIFT
(SDCZ410) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
805 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144493' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140463' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DTX USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144356' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA M DTXM USB 3.2
ประกัน 5 ปี
999 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 21 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140471' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER KYSON DTKN USB 3.2
ประกัน 5 ปี
1,269 บาท
รวม VAT แล้ว
1,349 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144494' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive SANDISK ULTRA CURVE
(SDCZ550) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
1,510 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 80 บาท

Flash Drive Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133343' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER
(DT70) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140464' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER
(DT80) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133344' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER
(DT70) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
184 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140465' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER
(DT80) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133345' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER
(DT70) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140466' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER
(DT80) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140467' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER
(DT80) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 60 บาท

Dual USB Drive Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129196' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE GO
(SDDDC3-32G-G46) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
229 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142072' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE
(SDDDC2-32G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130778' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE
(SDDDC4-32G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
284 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129197' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE GO
(SDDDC3-64G-G46) Type-C Black
ประกัน 5 ปี
319 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134979' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE GO
(SDDDC3-064G-G46PC) Type-C Pink
ประกัน 5 ปี
319 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119054' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE
(SDDDC2-64G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
339 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130779' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE LUXE
(SDDDC4-064G-G46) Type-C
ประกัน 5 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134365' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE GO
(SDDDC3-128G-G46) Black Type-C
ประกัน 5 ปี
509 บาท
รวม VAT แล้ว
529 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134980' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE GO
(SDDDC3-128G-G128PC) Pink Type-C
ประกัน 5 ปี
509 บาท
รวม VAT แล้ว
529 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144710' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON DATA TRAVELER MICRODUO
(DTDUO3CG3)
ประกัน 5 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 45 บาท

Dual USB Drive Android / IOS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093843' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE
(SDDD3-32GB-G46) Black
ประกัน 5 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093841' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK ULTRA DUAL DRIVE
(SDDD3-64GB-G46) Black
ประกัน 5 ปี
269 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133801' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK IXPAND FlASH DRIVE FLIP SDIX90N-064G-GN6NN
ประกัน 2 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139168' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK IXPAND FlASH DRIVE LUXE
(SDIX70N-64G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133802' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK IXPAND FlASH DRIVE FLIP
(SDIX90N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139170' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK IXPAND FlASH DRIVE GO
(SDIX60N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,680 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139169' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK IXPAND FlASH DRIVE LUXE
(SDIX70N-128G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134880' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK IXPAND FlASH DRIVE LUXE
(SDIX70N-256G-GN6NE)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 100 บาท