เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024248' GROUP BY pri.code order by pri.Url Case
พบสินค้า 253 รายการ
ATX VIKINGS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143416' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS A3 V.2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143417' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS B3 V.2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143418' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS B5 V.2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143419' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS B9 V.2
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130693' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) VIKINGS B3
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 65 บาท

ATX CUBIC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113192' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC AJAX
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113193' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC AJAX
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123597' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC ARMOR PLUS
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123598' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC ARMOR PLUS
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123599' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC ARMOR PLUS
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113190' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC DEERX
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113191' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC DEERX
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131984' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC HORNETS
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131982' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC HORNETS
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131979' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC LAVA
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131981' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC LAVA
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131980' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC LAVA
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108340' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC RHINO
(BLACK)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108341' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC RHINO
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108342' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC RHINO
(BLACK/SILVER)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108344' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC SPECTRUM
(BLACK/RED)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108343' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CUBIC SPECTRUM
(BLACK/BLUE)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท

ATX TSUNAMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093014' and sp.pic_type='s'
ATX CASE TSUNAMI CA-X7 (BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093011' and sp.pic_type='s'
ATX CASE TSUNAMI CA-X7 (BLACK/BLUE)
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128610' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G15 ABLAZE TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128609' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G15 DUAL RING PLUS TG
( BLACK)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130600' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G16 ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130601' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G16 DUAL RING PLUS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135369' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-4 KK TRIP RING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137848' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G7 DUAL RING PLUS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123982' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G8
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124638' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G10 DUAL RING PLUS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124639' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G10 DUAL RING PLUS
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124637' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G10 PHANTOM
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144434' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G18 ABLAZE RGB
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144435' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE K1-K ARGB
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144436' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE K2-K ABLAZE ARGB
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134555' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 205-2 ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129083' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI E-SPORT D-9 ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125304' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI HUNTER EAGLE H8 TRON RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125302' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI HUNTER EAGLE H8 PHANTOM RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127846' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G11 DUAL RING PLUS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127845' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G11 DUAL RING PLUS
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127848' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G11 PHANTOM
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127847' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI GALAXY G11 PHANTOM
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137523' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI HUNTER EAGLE EYES 210-1
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131767' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-2 K LIQUID COMBO ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128216' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI DMS-07 K
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133447' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-1 LIQUID COMBO ABLAZE
(PINK)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133445' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-1 LIQUID COMBO ABLAZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133446' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-1 LIQUID COMBO ABLAZE
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135368' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-3 KK LIQUID COMBO TRIP RING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131023' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR GOLIATH TG KK
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131024' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR GOLIATH TG WW
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131025' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR GOLIATH TG
(PINK)
ประกัน 1 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138825' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE 211G-K LIQUID COMBO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138823' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE 211D-K LIQUID COMBO ARGB
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136361' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR CASTLE ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132171' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BEAST 1262*3
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,060 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132170' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BEAST 1262*3
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,060 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136364' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BUMBLEBEE ARGB
(YELLOW)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134550' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR VISION II
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134552' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR VISION II
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129555' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR TITAN
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 490 บาท

ATX ITSONAS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132974' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS CARBON (BLACK)
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132973' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS LIGHTNING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121075' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS SPIRIT HALO
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121076' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS SPIRIT DELIGHT
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121073' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS SPIRIT RING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127186' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS FORCE CRYSTAL ACRYLIC
(BLACK/BLUE)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127187' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS FORCE CRYSTAL ACRYLIC
(BLACK/RED)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121072' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS VIGOR RAINBOW
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121071' and sp.pic_type='s'
ATX CASE ITSONAS VIGOR SPARKLE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129233' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS INPOWER RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142385' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS BASILISK TG
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142386' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS CENTUAR TG
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142384' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS CHIMERA TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
995 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142387' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS CHIMERA TG
(BLACK/WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122547' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS OCEAN RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118655' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS GALAXY RAINBOW
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118656' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS GALAXY SPARKLE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133513' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS SUPREME BRIGHT LED
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125593' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS DIAMOND BREEZE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133706' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS DRAGO DUAL ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128378' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS SKYLINE RGB TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137188' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS VIKING WARRIOR ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126544' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS TOWER RGB TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128377' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS TOWER RGB TG
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139328' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS SPACE TG ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137189' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS GAIA DUAL ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137190' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS NYX DUAL ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131167' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS X WING RGB TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131168' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS HYBRID RGB TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139325' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS VAMPIRE TG ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139326' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS VAMPIRE TG ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126131' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS AURORA LIGHT RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126132' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS AURORA SHINE RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137193' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS CODEX ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143978' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS ARTEMIS TEMPERED GLASS ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143979' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS ARTEMIS TEMPERED GLASS ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067955' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS BUSTER
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133511' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS EMPIRE ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137191' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS STARRY ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137192' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ITSONAS STARRY ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 150 บาท

ATX NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127330' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NUBWO NPC-320 HORIZON
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130212' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NUBWO NPC-323 GARRICK
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129885' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NUBWO NPC-320 HORIZON
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท

ATX AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143557' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AULA FZ003
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143553' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AULA FZ001
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143556' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AULA FZ002
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143558' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AULA FZ004
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 100 บาท

ATX COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135832' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER ELITE 500 STEEL With ODD
(E500-KN5N-S01)
ประกัน 2 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137518' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER Q500L
(SAKURA,MCB-Q500L-KANN-SJP)
ประกัน 2 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136235' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER MB600L V2 TG With ODD
(BLACK,MB600L2-KG5N-S00)
ประกัน 2 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135378' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER K501L ARGB
(BLACK,MCB-K501L-KGNN-SR3)
ประกัน 2 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113326' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER TD500 RGB
(BLACK,MCB-D500D-KANN-S00)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136257' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER MB500 ARGB
(BLACK,MCB-B500D-KGNN-S01)
ประกัน 2 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111379' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER MB500 RGB
ประกัน 2 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141752' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) COOLER MASTER BOX500
(BLACK,MB500-KGNN-S00)
ประกัน 2 ปี
2,515 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 275 บาท

ATX AEROCOOL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125266' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL CS-1103
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132604' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL MECHA RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131003' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL GLIDER-G-TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137015' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL QUANTUM MESH RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140078' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL FALCON-G-V1
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136367' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL WAVE G
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137016' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) AEROCOOL GLADIATOR DUO
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,880 บาท
ประหยัด 250 บาท

ATX ANTEC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136613' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC NX250
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143541' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC NX292
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140857' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC NX270
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,285 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128697' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC NX310
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140858' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC NX280
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135946' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC NX410 V2 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133118' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ANTEC DF600 FLUX
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท

ATX CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104583' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR SPEC-01 RED-LED
(CC-9011050-WW)
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133814' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR ICUE 4000X RGB TG
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133815' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR ICUE 4000X RGB TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135613' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 5000D TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
4,610 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 580 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135615' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) CORSAIR 5000D AIRFLOW TG
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
4,610 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 580 บาท

ATX MONTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135677' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X2 MESH
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135678' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X2 MESH
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139303' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X3 MESH
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,465 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139304' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X3 MESH
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139306' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X3 GLASS
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139305' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH X3 GLASS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144378' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH AIR 1000 LITE
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,555 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144379' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH AIR 1000 LITE
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,655 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143151' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH AIR 1000 PREMIUM
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143152' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MONTECH AIR 1000 PREMIUM
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,230 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 220 บาท

ATX MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129974' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MSI MAG FORGE 100R ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131825' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MSI MPG GUNGNIR 110R RGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143291' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MSI MAG VAMPIRIC 300R PACIFIC
(BLUE)
ประกัน 2 ปี
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144241' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) MSI MPG GUNGNIR 110R EVA ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ATX NZXT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129309' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510 (BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129310' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510 (WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132026' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510 (RED)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139565' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510 FLOW
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139564' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510 FLOW
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140353' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510I
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127878' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) NZXT H510 ELITE
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
5,650 บาท
ประหยัด 360 บาท

ATX THERMALTAKE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116317' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE VERSA J21 TG
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121564' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE V200 TG RGB
(CA-1K8-00M1WN-01)
ประกัน 1 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129791' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE V250 TG ARGB
(CA-1Q5-00M1WN-00)
ประกัน 1 ปี
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127407' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE H200 TG RGB
(BLACK,CA-1M3-00M1WN-00)
ประกัน 1 ปี
2,165 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127406' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE H200 TG RGB
(SNOW,CA-1M3-00M6WN-00)
ประกัน 1 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134701' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 300 TG ARGB
(BLACK,CA-1S2-00M1WN-01)
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143772' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE V350 TG ARGB AIR
(BLACK,CA-1S3-00M1WN-03)
ประกัน 1 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134702' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 300 TG ARGB
(SNOW,CA-1S2-00M6WN-01)
ประกัน 2 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143773' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE V350 TG ARGB AIR
(SNOW,CA-1S3-00M6WN-03)
ประกัน 1 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123084' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE CORE P3 TG
(SNOW)
ประกัน 1 ปี
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
4,100 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138108' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 500 TG ARGB
(SNOW)
ประกัน 2 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 300 บาท

ATX GALAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143295' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) GALAX REVOLUTION-05
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144377' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) GALAX REVOLUTION-05
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143294' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) GALAX REVOLUTION-01
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143293' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) GALAX REVOLUTION-01
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 170 บาท

ATX ZALMAN
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137654' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ZALMAN S4 (BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137656' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ZALMAN N4 (BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139307' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ZALMAN N5 MF
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137655' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ZALMAN S4 PLUS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137657' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ZALMAN N5 TF
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท

ATX OTHERS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140765' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) SILVERSTONE FARA R1 PRO V.2 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,845 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144376' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) SILVERSTONE FARA R1 PRO V.2 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133773' and sp.pic_type='s'
ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT301
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135695' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG SRTIX RISER CABLE RS200
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

MINI-ITX CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144496' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE M211-F 1264*3
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143833' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE M211-F 1264*3
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143834' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) TSUNAMI COOLMAN 190-5 KK
(Liquid Combo) 1264*3
ประกัน 2 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137990' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) COOLER MASTER ELITE 110 (BLACK)
(RC-110-KKN2)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134706' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) COOLER MASTER NR200P
(BLACK,MCB-NR200P-KGNN-S00)
ประกัน 2 ปี
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134707' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) COOLER MASTER NR200P
(WHITE,MCB-NR200P-WGNN-S00)
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138106' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX CASE (NP) THERMALTAKE THE TOWER 100
(TURQUOISE)
ประกัน 2 ปี
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143673' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX NZXT H1 V2 (BLACK,CS-H11BB-US)
ประกัน 2 ปี
12,420 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 1,570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143674' and sp.pic_type='s'
MINI-ITX NZXT H1 V2 (WHITE,CS-H11BW-US)
ประกัน 2 ปี
12,420 บาท
รวม VAT แล้ว
13,990 บาท
ประหยัด 1,570 บาท

mATX CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141178' and sp.pic_type='s'
mATX (NP) VIKINGS 1702 (Black)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141180' and sp.pic_type='s'
mATX (NP) VIKINGS 1709 (Blue)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141181' and sp.pic_type='s'
mATX (NP) VIKINGS 1710R (Black)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141179' and sp.pic_type='s'
mATX (NP) VIKINGS 1708R (Black)
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136780' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) CUBIC RAVEN
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136779' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) CUBIC BOOMERANG RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136778' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) CUBIC CYBER RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
665 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133704' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) ITSONAS EXACT DUAL ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133705' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) ITSONAS EXACT DUAL ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137194' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) ITSONAS DEMETER ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137195' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) ITSONAS DEMETER ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143831' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE M211-A 1264*3
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143832' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI UNLIMITED DEEPSPACE M211-A 1264*3
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144437' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR BOMB-K ABLAZE RGB
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131027' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR HAGRID TG KK
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131026' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR HAGRID TG WW
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,530 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144432' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PREDATOR 5902-K LIQUID COMBO 1264*2
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144433' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PREDATOR 5911-K LIQUID COMBO 1264*1
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139243' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR MECHA KK
(BLACK,ABLAZE ARGB FAN*2)
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139244' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) TSUNAMI PROTECTOR MECHA WW
(WHITE,ABLAZE ARGB FAN*2)
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114212' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER MASTERBOX LITE 3
(BLACK,MCW-L3B2-KN5N)
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117099' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER E300L
(BLACK/BLUE)
ประกัน 2 ปี
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117098' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER E300L
(BLACK/RED)
ประกัน 2 ปี
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117101' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER E300L
(BLACK/SILVE)
ประกัน 2 ปี
1,115 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140791' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER MASTERBOX Q300L RETRO
(MCB-Q300L-WANN-SRE)
ประกัน 2 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142517' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER TD300 MESH
(TD300-KGNN-S00,Black)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142518' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) COOLER MASTER TD300 MESH
(TD300-WGNN-S00,White)
ประกัน 2 ปี
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133820' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) AEROCOOL ATOMIC ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132758' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) MSI SHIELD M300
ประกัน 2 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132112' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE S100 TG
(BLACK,CA-1Q9-00S1WN-00)
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132113' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE S100 TG
(SNOW,CA-1Q9-00S6WN-00)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144753' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 170 TG ARGB
(BLACK,CA-1S4-00S1WN-00)
ประกัน 2 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144754' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 170 TG ARGB
(SNOW,CA-1S4-00S6WN-00)
ประกัน 2 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139742' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 200 TG AIR
(BLACK,CA-1V1-00S1WN-01)
ประกัน 2 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139743' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 200 TG AIR
(SNOW,CA-1V1-00S6WN-01)
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139084' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 200 TG
(BLACK,CA-1V1-00S1WN-00)
ประกัน 2 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139085' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 200 TG
(SNOW,CA-1V1-00S6WN-00)
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134700' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE AH T200
(SNOW,CA-1R4-00S6WN-00)
ประกัน 2 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134699' and sp.pic_type='s'
mATX CASE (NP) THERMALTAKE AH T200
(PINK,CA-1R4-00SAWN-00)
ประกัน 2 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 200 บาท

E-ATX CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122551' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ITSONAS DIABLO TEMPERED GLASS RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,500 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128215' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) TSUNAMI 1262 PROTECTOR VISION GAMING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128375' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) TSUNAMI 1262 PROTECTOR VISION GAMING
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127331' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) TSUNAMI 3727 PROTECTOR GAMING
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127332' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) TSUNAMI 4727 PROTECTOR GAMING
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142519' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) COOLER MASTER HAF 500
(H500-KGNN-S00,Black)
ประกัน 2 ปี
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
3,670 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142520' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) COOLER MASTER HAF 500
(H500-WGNN-S00,White)
ประกัน 2 ปี
3,470 บาท
รวม VAT แล้ว
3,770 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142210' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) COOLER MASTER MASTERBOX CM694
(Black,MCB-CM694-KN5N-S00,STEEL)
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127837' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) COOLER MASTER MASTERBOX CM694
(Black,MCB-CM694-KG5N-S00)
ประกัน 2 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143251' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) COOLER MASTER HAF 700EVO
(H700E-IGNN-S00,BLACK/THAITANIUM GREY)
ประกัน 2 ปี
12,000 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 6,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140146' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT501
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143382' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT501
(GREY)
ประกัน 2 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137044' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS TUF GAMING GT501
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143648' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) ASUS ROG STRIX HELIOS GX601
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143771' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) THERMALTAKE VERSA T27 ARGB
(CA-1W2-00M1WN-01)
ประกัน 2 ปี
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143770' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) THERMALTAKE VERSA T26 ARGB
(CA-1W1-00M1WN-01)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144755' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 370 TG ARGB
(BLACK,CA-1S4-00M1WN-00)
ประกัน 2 ปี
3,170 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144756' and sp.pic_type='s'
E-ATX CASE (NP) THERMALTAKE DIVIDER 370 TG ARGB
(SNOW,CA-1S4-00M6WN-00)
ประกัน 2 ปี
3,340 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 350 บาท

ACCESSORIES CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142182' and sp.pic_type='s'
COOLER MASTER 24 PIN 90 DEGREE ADAPTER
-
62 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142180' and sp.pic_type='s'
COOLER MASTER MASTERCASE 5 SSD POCKET
(2.5,MCA-0005-KSD00)
-
62 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131948' and sp.pic_type='s'
COOLER MASTER UNIVERSAL VERTICAL GRAPHICS CARD HOLDER KIT VER.2
-
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129172' and sp.pic_type='s'
Tsunami Protector Series ARGB Fan remote & Hub Kit
-
209 บาท
รวม VAT แล้ว
249 บาท
ประหยัด 40 บาท