เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023035' GROUP BY pri.code order by pri.Url CCTV Accessories
พบสินค้า 62 รายการ
Microphone for CCTV
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048901' and sp.pic_type='s'
Microphone Mini WATASHI#WAC002A
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039864' and sp.pic_type='s'
Microphone Mini WATASHI#WAC001A
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 40 บาท

Bracket / Housing
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039351' and sp.pic_type='s'
ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท

Cable
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126467' and sp.pic_type='s'
Cable CCTV 20M 2in1 WATASHI#WCP023A
ประกัน 1 เดือน
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0027709' and sp.pic_type='s'
Cable 100M RG6/168 WATASHI#WCP001
(Black)
ประกัน 1 ปี
515 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126824' and sp.pic_type='s'
Cable 100M RG6/168 GLINK Power Line
(Black)
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
775 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091314' and sp.pic_type='s'
Cable 100M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP071
(Black)
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127493' and sp.pic_type='s'
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1
(Black)
ประกัน 30 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127494' and sp.pic_type='s'
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1WH
(white)
ประกัน 30 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127495' and sp.pic_type='s'
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1
(Black)
ประกัน 30 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127496' and sp.pic_type='s'
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1WH
(white)
ประกัน 30 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127497' and sp.pic_type='s'
Cable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA-1
(Black)
ประกัน 30 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038946' and sp.pic_type='s'
Cable 200M RG6/168 WATASHI#WCP002
(Black)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127615' and sp.pic_type='s'
Cable 200M RG6/168 GLINK Power Line
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044759' and sp.pic_type='s'
Cable 200M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP072
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126825' and sp.pic_type='s'
Cable 300M RG6/168 GLINK Power Line
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044760' and sp.pic_type='s'
Cable 300M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP073
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023549' and sp.pic_type='s'
Cable 500M RG6/168 WATASHI#WCP004
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044761' and sp.pic_type='s'
Cable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP074
(Black)
ประกัน 1 ปี
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079935' and sp.pic_type='s'
Cable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP059
(มีสลิง)
ประกัน 1 ปี
6,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127499' and sp.pic_type='s'
Cable 500M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA
(Black)
ประกัน 30 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,050 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127500' and sp.pic_type='s'
Cable 500M RG6/168 Link Power Line#CB-0109SW+
(Black)
ประกัน 30 ปี
8,570 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
ประหยัด 1,020 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134261' and sp.pic_type='s'
Cable 500M RG6/168 LINK Power Line#CB-0106AMWA
(มีสลิง) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 30 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134262' and sp.pic_type='s'
Cable 500M RG6/168 LINK Power Line#CB-0109SMW+
(มีสลิง) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 30 ปี
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Power Supply
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142529' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 5Amp GLINK#GIPS-002
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130537' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 10Amp GLINK#GIPS-003
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119097' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 10Amp WATASHI#WKC062A
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130538' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 20Amp GLINK#GIPS-004
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050225' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 20Amp WATASHI#WKC071
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130536' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 30Amp GLINK#GIPS-001
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050226' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC072
ประกัน 1 ปี
715 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047244' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI#WKC068
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,035 บาท
ประหยัด 115 บาท

Adapter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129909' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 1000mA GLINK#GAC-101
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
42 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 13 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023585' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 1000mA WATASHI#WAC031
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
81 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 19 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139646' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 1000mA DVE#DSA-12PFU-12FUS
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
91 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 19 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0068933' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 1500mA WATASHI#WAC180
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129910' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 2000mA GLINK#GAC-102
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080083' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 2000mA WATASHI#WAC096A
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142527' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 5000mA GLINK#GAC-103
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142528' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 5000mA GLINK#GAC-104
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038535' and sp.pic_type='s'
Adapt.S/W 5000mA WATASHI#WRC043B
(For DVR)
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 55 บาท

Jack
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069936' and sp.pic_type='s'
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
16 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096779' and sp.pic_type='s'
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028
(100Pcs/Pack)
-
740 บาท
รวม VAT แล้ว
835 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089010' and sp.pic_type='s'
Jack Terminal FeMale WATASHI#WAC029
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
16 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129005' and sp.pic_type='s'
Jack Terminal FeMale WATASHI#WAC029A
(100Pcs/Pack)
-
800 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075313' and sp.pic_type='s'
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
16 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092343' and sp.pic_type='s'
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108
(100Pcs/Pack)
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023587' and sp.pic_type='s'
F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003
-
17 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039339' and sp.pic_type='s'
F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003
(100Pcs/Pack)
-
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017806' and sp.pic_type='s'
F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006
-
20 บาท
รวม VAT แล้ว
24 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039341' and sp.pic_type='s'
F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006
(100Pcs/Pack)
-
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,645 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0022329' and sp.pic_type='s'
F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039
-
9 บาท
รวม VAT แล้ว
13 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039340' and sp.pic_type='s'
F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039A
(100Pcs/Pack)
-
480 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039826' and sp.pic_type='s'
BNC Female to RCA MaleJack WATASHI#WAC035
-
12 บาท
รวม VAT แล้ว
16 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039862' and sp.pic_type='s'
BNC Female to RCA Male Jack WATASHI#WAC035
(100Pcs/Pack)
-
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017805' and sp.pic_type='s'
RCA Female to BNC Male Jack WATASHI#WAC010
-
9 บาท
รวม VAT แล้ว
12 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075300' and sp.pic_type='s'
Cable DC Jack Watahsi#WAC106A
(100Pcs/Pack)
-
795 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 95 บาท

UTP Video Balun
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126826' and sp.pic_type='s'
UTP Video Balun GLINK#GBL-006
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138672' and sp.pic_type='s'
UTP Video Balun GLINK#GBL-013
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140593' and sp.pic_type='s'
UTP Video Balun PoE GLINK#GBL-009
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119460' and sp.pic_type='s'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP037A
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0027650' and sp.pic_type='s'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP012
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท