เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024267' GROUP BY pri.code order by pri.Url USB HUB
พบสินค้า 50 รายการ
USB HUB V2.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0019559' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 ปลั๊กไฟ (คละสี)
ประกัน 6 เดือน
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154203' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 MAGIC TECH MT291
(Black)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047452' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H409
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054210' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 OKER H365
(คละสี)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141019' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 ONTEN OTN5210
(Black)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141577' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 SIGNO HB157BLK
(White)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141576' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 SIGNO HB157BLK
(Blacl)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114630' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 NUBWO NH49
(White)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139120' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 MAGIC TECH MT150 Extension 10M.
(Black)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134067' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 VENTION VAS-J43-B050
(Black)
ประกัน 5 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143708' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v2.0 TARGUS TGS-ACH214AP
(Black)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137359' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v2.0 ORICO H727RK-U2
(Black)
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 155 บาท

USB HUB V3.0
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118653' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT29
(White)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118652' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT29
(Black)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118654' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT310
(Black)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145653' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 OKER H341
(Black)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137355' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ORICO TWU3-4A
(Black)
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114431' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ORICO W5PU3
(Black)
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142908' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 UGREEN 10915
(Black)
ประกัน 2 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154251' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 VENTION 2IN1 INTERFACE+PD CHTBB
(Black)
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085068' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 TP-LINK UH400
(Black)
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143709' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 TARGUS TGS-ACH154AP
(Black)
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134962' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 TRANSCENDS TCN-TS-HUB2K
(Black)
ประกัน 2 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148017' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.1 NUBWO NH-85
(Black)
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135418' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 ONTEN OTN8108
(Black)
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103169' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 ORICO H7013-U3
(Black)
ประกัน 2 ปี
770 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093593' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 TP-LINK UH700
(Black)
ประกัน 2 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 125 บาท

USB HUB Type-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146025' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 OKER H347 Type-C
(Gray)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139119' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT09 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139117' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 MAGIC TECH MT01 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142910' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 UGREEN 10916 Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154252' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 TGKBB VENTION Type-C
(Black)
ประกัน 5 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150726' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 ONTEN OTN-UCA611 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143710' and sp.pic_type='s'
4 Port USB Hub v3.0 TARGUS TGS-ACH228AP Type-C
(Silver)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134960' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.1 TRANSCENDS TCN-TS-HUB2C Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148466' and sp.pic_type='s'
7 Port USB HUB v3.0 OKER H348 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134959' and sp.pic_type='s'
All in 1 3 Port USB HUB v3.1 TRANSCENDS TCN-TS-HUB5C Type-C
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท

USB HUB With Lan
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134068' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + LAN VENTION
ประกัน 5 ปี
745 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143711' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 + LAN TARGUS TGS-ACA959 Type-C
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 280 บาท

USB HUB With Sound
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139118' and sp.pic_type='s'
3 Port USB Hub v2.0 + SOUND MAGIC TECH MT-37
(Black)
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท

USB HUB With Card Reader
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146403' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(Black )
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146404' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(Green)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146402' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader OKER 1505
(White)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137865' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-18
(Black)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137864' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-42
(Black/White)
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109013' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-02
(White)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109012' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v3.0 + Card Reader MAGIC TECH MT-20
(White)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100014' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO NCR-100
(Black)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100015' and sp.pic_type='s'
3 Port USB HUB v2.0 + Card Reader NUBWO NCR-100
(White)
ประกัน 1 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 55 บาท

USB HUB With Adapter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109014' and sp.pic_type='s'
4 Port USB HUB v3.0 + USB Charger 1P MAGIC TECH MT-26
(Black)
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 55 บาท