เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013606' GROUP BY pri.code order by pri.Url All-in-One PC
พบสินค้า 62 รายการ
All-in-One PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144504' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C22-1650-1118G0T21Mi/T006
3-3-3
18,450 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144505' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C22-1650-1138G0T21Mi/T009
3-3-3
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139331' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G1T23Mi/T004
3-3-3
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136067' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G1T23Mi/T001
3-3-3
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142160' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-A314G0T23Mi/T006
3-3-3
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142157' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1600-6008G0T23Mi/T001
3-3-3
16,150 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144508' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T00C
3-3-3
17,650 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140476' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T00A
3-3-3
17,650 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144507' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T00B
3-3-3
19,450 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138866' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-420-R38G0T23Mi/T009
3-3-3
19,450 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144390' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1134G1T23Mi/T00Q
3-3-3
22,950 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140320' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1134G1T23Mi/T00D
3-3-3
22,950 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142159' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1650-1138G0T23Mi/T00P
3-3-3
23,950 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136725' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1651-1134G1T23Mi/T001
3-3-3
24,950 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136588' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C24-1651-1138G0T23MGi/T001
3-3-3
25,850 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 2,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138589' and sp.pic_type='s'
AIO Acer Aspire C27-1655-1138G0T27MGi/T001
3-3-3
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท

All-in-One PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139579' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M241DAK-BA284T
3-3-3
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143681' and sp.pic_type='s'
AIO Asus V241EAK-BA008WS
3-3-3
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141046' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M5401WUAK-WA019WS
3-3-3
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142056' and sp.pic_type='s'
AIO Asus A5402WHAT-BA003W
3-3-3
31,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144310' and sp.pic_type='s'
AIO Asus M5401WYAT-WA001WS
3-3-3
33,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

All-in-One PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141434' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo V50a-22IMB (11FRA012TA)
3-3-3
12,490 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144514' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6
(F0G6008ETA)
3-3-3
14,390 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143362' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6
(F0G6007TTA)
3-3-3
15,590 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141435' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo V30a-22IIL (11LCA01FTA)
3-3-3
19,790 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140997' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX003FTA)
3-3-3
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143582' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX008ATA)
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142014' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX004KTA)
3-3-3
17,290 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144121' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6
(F0FX008BTA)
3-3-3
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141329' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000M6TA)
3-3-3
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144515' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7
(F0GH008FTA)
3-3-3
21,590 บาท
รวม VAT แล้ว
22,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144592' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7
(F0GH0029TA)
3-3-3
22,575 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144483' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo V50a-24IMB (11FJA0F1TA)
3-3-3
20,290 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144481' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6
(F0G100MUTA)
3-3-3
20,590 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143363' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000LRTA)
3-3-3
26,090 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143917' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6
(F0G000N3TA)
3-3-3
29,390 บาท
รวม VAT แล้ว
31,400 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144334' and sp.pic_type='s'
AIO Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7
(F0GJ002JTA)
3-3-3
30,890 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท

All-in-One PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139635' and sp.pic_type='s'
AIO MSI PRO AP241 11M-043TH
ประกัน 3 ปี
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139634' and sp.pic_type='s'
AIO MSI PRO AP241 11M-041TH
ประกัน 3 ปี
20,760 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143591' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM242P 11M-1244TH
(White)
ประกัน 3 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137738' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM241P 11M-245TH
ประกัน 3 ปี
23,300 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143096' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM242P 11M-1237TH
ประกัน 3 ปี
30,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143094' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM242 11M-1239TH
ประกัน 3 ปี
34,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143590' and sp.pic_type='s'
AIO MSI Modern AM242P 11M-1235TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
35,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

All-in-One PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141235' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Optiplex 3280-SNS328A004
3-3-3
18,790 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144475' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Optiplex 5400-SNS540A001
3-3-3
33,190 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144476' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Optiplex 5400-SNS540A002
(Touch)
3-3-3
35,790 บาท
รวม VAT แล้ว
37,400 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142829' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5415-W266313505ATH
3-3-3
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143502' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5410-W266311200TH
3-3-3
22,790 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142830' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5415-W266313602ATH
3-3-3
25,390 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143503' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5410-W266311500TH
3-3-3
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
28,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143504' and sp.pic_type='s'
AIO DELL Inspiron 5410-W266311256TH
(Touch)
3-3-3
33,990 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 910 บาท

All-in-One PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136456' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1026d (4C9F8PA#AKL)
3-3-3
17,290 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136454' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1024d (4C9F6PA#AKL)
3-3-3
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136448' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df0035d (4C9F0PA#AKL)
3-3-3
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136453' and sp.pic_type='s'
AIO HP 22-df1023d (4C9F5PA#AKL)
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143577' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-cb0021d (640X0PA#AKL)
3-3-3
19,190 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136464' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1038d (4C9Q8PA#AKL)
3-3-3
18,590 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136467' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-dp0003d (4C9H4PA#AKL)
3-3-3
18,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136460' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df0015d (4C9P5PA#AKL)
3-3-3
19,790 บาท
รวม VAT แล้ว
20,400 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136463' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-df1037d (4C9Q7PA#AKL)
3-3-3
20,190 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144920' and sp.pic_type='s'
AIO HP 24-cb0024d (640X3PA#AKL)
3-3-3
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 910 บาท