เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy
นโยบายการรับประกันสินค้า
** เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว โปรดรักษาสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ทั้งตัวสินค้าและแพ็คเกจในช่วงระยะของการเปลี่ยนคืนตัวใหม่
** Headdaddy เป็นเพียงเว็บรับฝากจัดจำหน่ายสินค้า มิใช่ผู้ผลิตสินค้าโดยตรง จำเป็นต้องดำเนินการรับฝากเคลมและส่งคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนดมาอย่างเคร่งครัด 
จึงใคร่ขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านโปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกันให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจและโปรดปฎิบัติตามเงื่อนไข เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ
อันเกิดจากการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากลูกค้าในทุกกรณี และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เพิ่มเติม เงื่อนไขการรับประกันที่ผู้ผลิตได้แจ้งมาในภายหลัง ขอดำเนินงานให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
การรับประกันแบ่งเป็น2กรณีดังนี้

1.กรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่
 
ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน 7 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่งไปและส่งกลับมา เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) และต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ใช้ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน7-10วันทำการ
 
**ยกเว้นอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภทภายนอก และสินค้าที่รับประกันไม่ถึง 1 ปี รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงจำพวกกล้องวงจรปิด ประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับชุดกล้องวงจรปิด เช่น DVR ด้วย (อุปกรณ์ต่อพ่วง : อาทิ UPS จอ LCD , มอนิเตอร์ , สแกนเนอร์, ปริ้นเตอร์,กล้องวงจรปิด ประเภทต่างๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับชุดกล้องวงจรปิด เช่น DVR ด้วย ) ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 7 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่ง) สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเหล่านี้จะต้องส่งให้ผู้ผลิตเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเท่านั้น และการพิจารณาเปลี่ยนคืนหรือซ่อมคืนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางผู้ผลิตเท่านั้น ทาง Headdaddy ไม่สามารถเป็นผู้ตัดสินใจเปลี่ยนสินค้าใหม่จากสต๊อกให้ลูกค้าได้เองเหมือนสินค้าประเภทอื่นได้ในทันที

 
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท PRINTER
สินค้าประเภท PRINTER รับประกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นอาทิ เช่น ตลับหมึก, ผ้าซับหมึก เป็นต้น PRINTER ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนตัวใหม่ภายใน 7 วัน(รวมระยะเวลาจัดส่ง) ไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น หากกรณีพบสินค้ามีปัญหาทาง Headdaddy จะเป็นตัวแทนฝากส่งเคลมสินค้าให้ผู้ผลิตเป็นผู้ตรวจเช็คเท่านั้น ทั้งนี้ดุลยพินิจการเปลี่ยนหรือซ่อมคืนขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิตเท่านั้น
*กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งให้ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยรุ่นใกล้เคียงกันนั้น หากลูกค้ายินยอม ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
กรณีสินค้ายังอยู่ในระยะเปลี่ยนคืน 7 วัน กรุณาจัดส่งสินค้ากลับมาที่ Headdaddy เท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขการเคลมเปลี่ยนสินค้านี้ เป็นนโยบายการบริการของผู้จำหน่ายสินค้า จึงต้องจัดส่งกลับมาตามผู้จำหน่ายที่ลูกค้าสั่งซื้อไปเท่านั้น หากลูกค้านำไปส่งที่ศูนย์บริการหรือส่งผ่านช่องทางอื่นก่อน จะเป็นการเคลมปกติของศูนย์บริการไม่ใช่การเคลมเปลี่ยนตัวใหม่จากทางเรา อาจไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่คืน ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี
** การนำส่งปริ้นเตอร์ที่ติดแท็งค์จากโรงงาน จะต้องทำการเก็บน้ำหมึกออกจากแท็งค์ เพื่อป้องกันน้ำหมึกหกออกจากแท็งค์ **

2.กรณีเคลมปกติ
 
ได้แก่สินค้าที่สั่งซื้อไปเกิน 7 วันแล้ว (รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ในใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) ทางHeaddaddy จะต้องนำสินค้าส่งไปที่ผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบปัญหาของสินค้าและดำเนินการรับเคลม ในการเคลมซ่อมหรือเปลี่ยนส่งคืนลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ผลิต ทางเราเป็นเพียงตัวแทนในการฝากส่งเคลมไปยังศูนย์บริการเท่านั้น มิได้เป็นผู้ดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนเองใดๆ ใช้ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 20-30วันทำการ
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • ทางเราจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ และความผิดปกติใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ แต่ถือเป็นความผิดปกติตามเงื่อนไขที่ผู้ผลิตกำหนด หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้ (ทั้งที่ตัวสินค้าและแพ็คเกจสินค้า)
 • อุปกรณ์เสริมเสีย เช่น สาย USB , สายชาร์ท ,หูฟัง และอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุ เป็นต้น (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนหากไม่แน่ใจ) ทางเรารับประกันเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่กรณีอยู่ในระยะเวลา 7 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่งไป-ส่งกลับมา นับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก) โดยท่านต้องส่งคืนพร้อมสินค้า กล่อง และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด และอยู่ในสภาพพร้อมขาย หากหลังจาก 7 วันไปแล้ว ไม่รับประกันเปลี่ยนทุกกรณี
 • การรับประกันแบบ Limited Life Time คือการให้การรับประกันสำหรับตัวสินค้าอันอาจเกิดจากความบกพร่องจาก การผลิตหรือชิ้นส่วน ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การรับประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้ารุ่นนี้ยังอยู่ในสายการผลิต และทำตลาดอยู่ เมื่อมีการประกาศหยุดผลิต(EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้การรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ
 • เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก
เงื่อนไขการคืนสินค้าที่สั่งผิด
สินค้าต้องซื้อจาก Headdaddy เท่านั้น (ต้องสามารถตรวจสอบได้และมีข้อมูลตรงกัน อ้างอิงจากวอยสติ๊กเกอร์ advice รับประกันสินค้าที่ติดไปที่ตัวสินค้าหรือแพ็คเกจ และบิลใบกำกับภาษีที่ออกให้)
 • ทางเราไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้วอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณีหรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าไม่มีอาการเสีย/มีความผิดปกติใดๆที่มาจากการผลิตตามเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน (หากมีเหตุจำเป็นในการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าอันเนื่องจากสาเหตุข้างต้น ทางเรามีการหักค่าเสียโอกาสการขาย5% จากมูลค่าของสินค้าชิ้นนั้นๆตามนโยบายของผู้จำหน่ายโดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมขายดังเดิม)
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภท LCD

- ระยะเวลาการรับประกันสินค้าประเภท LCD 3 ปี
- ตัว PANEL LCD รับประกัน 1 ปี
- ฮาร์ดแวร์ รับประกัน 3 ปี
- หากเกิดจุด DEAD PIXEL รับประกันตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป(ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า) หรือตามเงื่อนไขสินค้า ณ วันสั่งซื้อ

MONITOR และ LCD ที่นอกเหนือการรับประกันมีดังนี้

- ไม่มี Void ของทางผู้จำหน่าย ฯ
- Void ของผู้จำหน่าย ฯ ฉีกขาด
- สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
- สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข สภาพสินค้าดังกล่าวถือว่าหมดประกัน
- กรณีฝากซ่อมสินค้าหมดประกันทางทีมงานจะดำเนินการแจ้งกับทางลูกค้าเพื่อแจ้ง ค่าใช้จ่ายในการซ่อม เพื่ออนุมัติ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าสินค้าประเภท Flash Drive, Memory Cardและสินค้าประเภทอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้
สินค้าประเภท Flash Drive ,Memory Card หรือสินค้าประเภทอื่นๆที่ไม่มี Sticker วอยรับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง/แพ็คเกจ/ซีล/ถุงสินค้าที่มีสติ๊กเกอร์วอยรับประกันแปะไว้และนำมายื่นกับทางเรา เพื่อใช้ยืนยันแสดงสิทธิ์ในการแจ้งปัญหาขอเคลม/เปลี่ยนหรือซ่อม
ตัวอย่างสภาพสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน

ขา Pin เป็นรอย-ยุบ

ขาปริ้น ไหม้

Chip หลุด-หาย

Chip แตก

Warranty Void ฉีกขาด ลบเลือน

Port เป็นสนิม

คราบความชื้น

Chip ไหม้

Port เป็นสนิม

Port เป็นสนิม

ขา Socket CPU งอ-พับ

มีรอยกระแทก บิ่น

มีรอยกระแทก

ขาปริ้นขาดใหม้

Chip แตก

ขา Pin ยุบ-หาย

เขียนปากกาเคมี

ตัวสินค้ามีรอยงัด กระแทก

น็อตหักคา

Chip ไหม้

Connector แตก ร้าว
การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ

- สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์วอยรับประกันของ Advice มายืนยันตรงกันกับข้อมูลการสั่งซื้อจากทางเรา
- สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด จนไม่สามารถระบุได้
- สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
- สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
- บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) มีรอย, ฉีกขาด ,ลบเลือน
- สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
- สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
- มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางเรา
- ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของทางผู้จำหน่าย จึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้า รุ่นเดิม ตัวใหม่,ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง
 4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเราจะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า ทางเราจะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 6. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
 7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊กใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน
ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)

 1. แจ้งปัญหาของสินค้ากับเจ้าหน้าที่และทีมงานเพื่อขอคำแนะนำ
 2. หากต้องส่งสินค้ากลับมาตามกระบวนการรับประกันสินค้า เมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาเก็บหมายเลขพัสดุเพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง หากไม่มีเลขพัสดุการจัดส่งสินค้าทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆหากสินค้าของท่านสูญหาย หรือทางเราไม่ได้รับสินค้าที่ท่านส่งกลับมา
 3. กรุณาแพ็คสินค้าใส่กล่องที่ไม่ใช่แพ็คเกจของตัวสินค้าเหมือนตอนส่งไป โดยสินค้าจะต้องส่งกลับมาครบทุกชิ้นตามที่ได้รับไป ทั้งตัวอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์เสริม ถุง เอกสาร ฯลฯ รวมถึงแพ็คเกจของสินค้า และต้องไม่มีรอยฉีกขาด/รอยเทปกาว และรอยขีดเขียนใดๆที่แพ็คเกจ เพื่อไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ในกรณีเปลี่ยนตัวใหม่
ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า

ในกรณีเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับสินค้าเข้าระบบ)
ในกรณีเคลมปกติ ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20-30 วันทำการ(นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

วิธีส่งเคลมสินค้า
**กรุณาแพ็คสินค้าด้วยกล่องอื่นหรือห่อหุ้มกล่องสินค้าด้วยกระดาษหรือซีนเพื่อป้องกันการขีดเขียน แปะเทปกาวใดๆที่ตัวกล่องแพ็กเกจสินค้าจากบริษัทขนส่ง ห้าม!!ใช้กล่องสินค้าเป็นกล่องนอกพัสดุเด็ดขาดมิเช่นนั้นจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ไม่ได้
		
		
กรณีสินค้าภายใน 7 วัน (รวมระยะเวลาจัดส่ง เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ)
- ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัท ได้ที่ Headdaddy.com
เลขที่ 74/1 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ฝ่ายเคลมออนไลน์)
กรณีสินค้าหลังจาก 7 วัน (เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ออกใบเสร็จ)
- ท่าน สามารถส่งสินค้ากลับมาให้ Headdaddy.com โดยการจัดส่ง หรือเข้ามาส่งสินค้าเองที่
เลขที่ 74/1 หมู่1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ฝ่ายเคลมออนไลน์)
- ส่งศูนย์บริการของสินค้านั้นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ,โน้ตบุ๊ค เป็นต้น (สามารถสอบถามข้อมูลการขอรับบริการกับทางศูนย์บริการของสินค้านั้นๆ และกรุณาเตรียมใบเสร็จการซื้อสินค้า
ไว้เป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันกับทางศูนย์บริการ
	
ค่าจัดส่งสินค้าเคลม
 
 
- สินค้าที่มีปัญหาจาก โรงงาน, หรือจากการใช้งานปกติ ท่านต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าเอง
- สินค้าที่มีปัญหาจากระบบของทาง Headdaddy หรือจากทีมงาน เช่น จัดส่งสินค้าไปให้ผิด หรือสินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็บ ทางเรายินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งสินค้า 
 
(หมายเหตุ**ค่าจัดส่งสินค้ากลับมา ทางเราจะรับผิดชอบค่าขนส่งเฉพาะสินค้าที่ส่งกลับมาถูกต้องตามเงื่อนไข***เฉพาะที่ส่งผ่านทางบริษัทขนส่ง Kerry,DHL เท่านั้น***กรณีขนส่งเอกชนอื่นๆที่ไม่ใช้ Kerry,DHL ทางเราจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าสูงสุดที่ 250 บาทเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในส่วนของการซื้อประกันหรือบริการเสริมอื่นๆนอกเหนือจากค่าจัดส่ง หากลูกค้าจัดส่งด้วยขนส่งอื่นๆและซื้อบริการเสริมเพิ่มที่มีค่าจัดส่งสูงกว่านี้ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างเอง)