Time
เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
Warranty
ของแท้ประกันศูนย์
Delivery
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
Facebook
@Headdaddy
Line
@Headdaddy
รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 3 ชั่วโมง
รายละเอียดและเงื่อนไขจัดส่งฟรี ภายใน 3 ชั่วโมง
1. ลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไปเท่านั้น
2. พื้นที่จัดส่งครอบคลุม 13 จังหวัด เฉพาะเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา สระบุรี และนครนายก เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของพื้นที่จัดส่งของโครงการ ดังนี้
 • กรุงเทพฯ
  ทุกเขต
 • นนทบุรี
  ทุกอำเภอ
 • ปทุมธานี
  ทุกอำเภอ
 • สมุทรปราการ
  เฉพาะ อ.เมือง อ.พระประแดง และ อ.บางพลี
 • พระนครศรีอยุธยา
  เฉพาะ อ.บางไทร, อ.เมือง, อ.ลาดบัวหลวง, อ.บางปะอิน, อ.วังน้อย
 • สมุทรสาคร
  เฉพาะ อ.เมืองสมุทรสาคร, อ.กระทุ่มแบน
 • นครปฐม
  เฉพาะ อ.เมืองนครปฐม, อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล, อ.สามพราน
 • ราชบุรี
  เฉพาะ อ.บ้านโป่ง
 • สุพรรณบุรี
  เฉพาะ อ.สองพี่น้อง
 • สมุทรสงคราม
  เฉพาะ อ.บางคนที
 • ฉะเชิงเทรา
  เฉพาะ อ.บางน้ำเปรี้ยว
 • สระบุรี
  เฉพาะ อ.หนองแค
 • นครนายก
  เฉพาะ อ.องค์รักษ์

3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 09.00-17.00 น.นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS และ Email (บริษัทฯ จะส่ง SMS เพื่อให้ลูกค้าทราบเวลาที่ได้รับการโอนชำระเงินจากธนาคาร) โดยเริ่มนับเวลาจากการส่ง SMS และ Email กรณีสั่งซื้อ หลัง 17.00 น. ลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป
4. จัดส่งฟรีภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะวันจันทร์ - วันเสาร์เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่จัดส่ง)
5. กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้าเกินกำหนด 3 ชั่วโมง บริษัทฯ ยินดีชดเชยเงินให้ 500 บาทโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า
** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
 • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 3 ชม.
 • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
 • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
 • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า
 • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น
 • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ลูกค้าติดต่อและส่งข้อมูลการขอรับค่าชดเชยภายหลัง 7 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับสินค้า
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ในการรับเงินชดเชย 1 รหัสลูกค้า หรือ สถานที่ส่งสินค้าที่เดียวกัน 1 ครั้งต่อวันเท่าน้ัน
6. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อ บริษัทฯยินดีจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินจำนวน 5,555 บาท ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
 • หากบริษัทฯจัดส่งช้าเกิน 3 ชั่วโมงติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เปิดบิลครั้งแรก หรือนับแต่วันที่ในบิลที่ได้เปิดหลังจากบิลใบที่ส่งช้าติดต่อกันครั้งที่ 5
 • เป็นการซื้อสินค้าของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน
 • ลูกค้าต้องติดต่อและส่งข้อมูลหรือเอกสารการขอรับเงินชดเชยให้ครบถ้วนภายใน 5 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงชื่อรับสินค้าที่ส่งช้าติดต่อกันครั้งที่ 5
  โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่ว่ากรณีใดๆ หากขาดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดบริษัทฯจะไม่จ่ายเงินชดเชย บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการขอแก้ไขเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
7. เพียงซื้อสินค่ามูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้า

7.1 ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 3,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี | ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไป ค่าบริการขนส่ง 200 บาท
จังหวัด เขต/อำเภอ
กรุงเทพฯ ทุกเขต
นนทบุรี ทุกอำเภอ
ปทุมธานี อ.คลองหลวง (ทุกตำบล)
อ.เมืองปทุมธานี (ทุกตำบล)
อ.ลาดหลุมแก้ว (ทุกตำบล)
อ.สามโคก (ทุกตำบล)
อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงยี่โถ, ต.ประชาธิปัตย์, ต.รังสิต และต.ลำผักกูด)
อ.ลำลูกกา (เฉพาะ ต.คูคต, ต.บึงคำพร้อย และต.ลาดสวาย)
สมุทรปราการ อ.พระประแดง (ทุกตำบล)
อ.เมืองสมุทรปราการ (ตำบลสำโรงเหนือ,เทพารักษ์,บางเมืองใหม่,บางด้วน,บางโปรง,ปากน้ำ,แพรกษา,บางเมือง)
อ.บางพลี (ตำบลบางแก้ว,บางพลี,ราชาเทวะ)
นครปฐม อ.พุทธมณฑล (ทุกตำบล)
อ.สามพราน (เฉพาะ ต.ทรงคนอง, ต.บางเตย, ต.บางกระทึก และ ต.กระทุ่มล้ม)
อ.นครชัยศรี (เฉพาะ ต.บางแก้วฟ้า, ต.ห้วยพลู, ต.ดอนแฝก และ ต.ลานตากฟ้า)

7.2. ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 5,000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี | ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 3,000 บาทขึ้นไป ค่าบริการขนส่ง 200 บาท | ซื้อสินค้ามูลค่ารวม 500 บาทขึ้นไป
ค่าบริการขนส่ง 300 บาท
จังหวัด เขต/อำเภอ
ปทุมธานี อ.หนองเสือ (ทุกตำบล)
อ.ธัญบุรี (เฉพาะ ต.บึงน้ำรักษ์ และต.บึงสนั่น)
อ.ลำลูกกา (เฉพาะ ต.ลำสามแก้ว, ลำลูกกา, ต.บึงทองหลาง, ต.ลำไทร, ต.พืชอุดม และต.บึงคอไห)
สมุทรปราการ อ.บางพลี (เฉพาะ ต.บางโฉลง, ต.บางปลา และ ต.หนองปรือ)
อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะ ต.ท้ายบ้าน, ต.ท้ายบ้านใหม่, ต.บางปู, ต.บางปูใหม่ และต.แพรกษาใหม่)
นครปฐม อ.เมืองนครปฐม (ทุกตำบล)
อ.สามพราน (เฉพาะ ต.คลองจินดา, ต.คลองใหม่, ต.ตลาดจินดา, ต.ท่าข้าม, ต.ท่าตลาด, ต.บางช้าง, ต.บ้านใหม่, ต.ยายชา, ต.ไร่ขิง, ต.สามพราน, ต.หอมเกร็ด และต.อ้อมใหญ่)
อ.นครชัยศรี (เฉพาะ ต.ขุนแก้ว, ต.โคกพระเจดีย์, ต.งิ้วราย, ต.ท่ากระชับ, ต.ท่าตำหนัก, ต.ท่าพระยา, ต.ไทยาวาส, ต.นครชัยศรี, ต.บางกระเบา, ต.บางแก้ว, ต.บางพระ, ต.บางระกำ, ต.พะเนียด, ต.วัดแค, ต.วัดละมุด, ต.วัดสำโรง, ต.ศรีมหาโพธิ์, ต.ศรีษะทอง, ต.สัมปทวน และต.แหลมบัว)
สมุทรสาคร เฉพาะ อ.เมืองสมุทรสาคร, อ.กระทุ่มแบน
พระนครศรีอยุธยา เฉพาะ อ.บางไทร, อ.เมือง, อ.ลาดบัวหลวง, อ.บางปะอิน, อ.วังน้อย
สมุทรสงคราม เฉพาะ อ.บางคนที (เฉพาะ ต.ดอนมะโนรา, ต.จอมปลวก)
ฉะเชิงเทรา เฉพาะ อ.บางน้ำเปรี้ยว
ราชบุรี เฉพาะ อ.บ้านโป่ง (เฉพาะ ต.บ้านโป่ง, ต.ท่าผา, ต.กรับใหญ่, ต.ปากแรต, ต.หนองกบ, ต.หนองอ้อ, ต.ดอนกระเบื้อง, ต.สวนกล้วย, ต.นครชุมน์)
สุพรรณบุรี เฉพาะ อ.สองพี่น้อง
นครนายก เฉพาะ อ.องค์รักษ์
สระบุรี เฉพาะ อ.หนองแค
 • สินค้าหมวด Gaming Chair, Rack, Cable หมวด CCTV accessories, Air Conditioner, Nas, จอสกรีน หมวด Projector และสินค้า By Order ไม่สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่ง "รับสินค้าภายใน 3 ชม." ได้ แต่ท่านยังสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งอื่นได้
 • จอขนาด 27" ขึ้นไป และจอ Curve ไม่สามารถเลือกบริการส่งด่วนได้ แต่ลูกค้ายังสามารถเลือกรูปแบบจัดส่งอื่นได้

8. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง + ยาว + สูง) ด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 1.25 + 1.25 + 1.25 เมตร
 • กรณีสินค้าที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะขอดำเนินการเปลี่ยนขนส่งใหม่ที่สามารถนำส่งได้ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อน รายการสั่งซื้อนั้นๆจะไม่ร่วมบริการส่งด่วน และไม่อยู่ในเงื่อนไของบริการส่งด่วน รวมถึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการขอรับเงินค่าชดเชยทุกกรณี

9. บริการพิเศษ ** สินค้าเสียภายใน 7 - 14 วัน ทางบริษัทฯ ไปรับของถึงที่บ้านท่านฟรี ** (จำนวน 1 ครั้ง เฉพาะการเข้าไปรับสินค้าเท่านั้น ไม่รวมการส่งคืน)
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า หรือเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามวิกาล
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูงที่ไม่มีลิฟท์กรณีชั้นที่ต้องการให้ส่งสินค้าสูงเกินกว่า 2 ชั้นขึ้นไป
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง กรณีสินค้ามีน้ำหนักและขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้หลายคนแบกหรือไม่มีทางสำหรับนำรถขนส่งขึ้นไปส่งยังชั้นที่ผู้รับพักอาศัย
 • ไม่มีบริการยกสินค้าขึ้นไปส่งหรือบริการประกอบ ถอด แยก แกะ ตรวจสอบชิ้นส่วนสินค้าภายในกล่องพัสดุ ไปยังห้องพัก ทั้งในรูปแบบบ้านพัก คอนโด
  อพาร์ทเม้น แฟลต ห้องเช่าฯลฯ (ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อขนย้ายหรือถอด แยกประกอบเอง)